ธรรมชาติ ทำมาโชว์

ข้าวโพดกะเหรี่ยง

เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ 
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
พบความน่ารักทั้งรูปทรงและสีสันของ “ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง”
ออกแบบโดยธรรมชาติในพื้นที่ “ไร่สีฟ้า” ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยงโปว์ เขาไม่ได้ตั้งชื่อสายพันธุ์ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีชื่อเรียก
แต่รู้กันว่ามี ข้าวโพดแป้ง (Flour Corn)
กินสดได้ บางฝักเมล็ดเป็นสีขาวขุ่น ขาวขุ่นปนเหลืองนิดๆ และน้ำเงินคล้ำ
ถ้าในฝักเดียวมีทั้งสีขาวและน้ำเงินแสดงว่ากลายพันธุ์ จะเรียก “ข้าวโพดอินเดียนแดง” (Squaw Corn) หรือ “ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง” (Native Corn)
และมี ข้าวโพดคั่ว (Pop Corn) เป็นพันธุ์เมล็ดเล็กและแข็งมาก บางฝักมีสีขาว เหลือง ส้ม ม่วง
เมล็ดหัวแหลมเรียก “ข้าวโพดข้าว” (Rice Corn) ส่วนเมล็ดกลมเรียก “ข้าวโพดไข่มุก” (Pearl Corn) ผิวนอกเมล็ดเคลือบสารยืดหยุ่น จุความชื้นภายใน
หากจะกินนิยมคั่วจนพอง เพราะเมื่อถูกความร้อนจะเกิดไอน้ำและแรงผลักให้ผิวนอกแตกบาน เมล็ดภายในจะระเบิดออกเสียงดัง “Pop!”

Image