“ร่องรอย”
พระยาพหลฯ
scoop
ภาพถ่าย : สุเจน กรรพฤทธิ์,
หนังสือ ๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลฯ,
ประเวช ตันตราภิรมย์, บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ภาพวาด : ไพลิน จิตรสวัสดิ์
Image
โรงงานกระดาษไทย 
จังหวัดกาญจนบุรี  
วางศิลาฤกษ์ในปี ๒๔๗๙ เริ่มเดินเครื่องผลิตกระดาษในปี ๒๔๘๑ โดยสังกัดกรมแผนที่ กระทรวงกลาโหม จากนั้นถูกโอนเข้าสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี ๒๔๘๕ ต่อมา ครม. มีมติยกเลิกกิจการในปี ๒๕๓๐ และขายโรงงานกับเครื่องจักรให้ภาคเอกชน 
Image
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
จังหวัดกาญจนบุรี

สร้างในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. ยุคที่ ๒ (หลังสงครามโลก) โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งาน เพื่อรำลึกถึง “พี่ใหญ่” ของคณะราษฎร เพราะ “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา มีนิวาสถานและสนใจที่จะทำนุบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีมาเปนเวลาช้านานแล้ว” โดยมีการวางศิลาฤกษ์ในปี ๒๔๙๔ 
Image