Image
เกร็ด ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ
นายกฯ ที่ถูกลืม
scoop
รวบรวม : สุเจน กรรพฤทธิ์

จำนวนคนที่พระยาพหลฯ กำหนดให้เข้าร่วมประชุมแกนนำคณะราษฎร ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เพราะถือคติโหรเกี่ยวกับดวงเกิด
Image
๒๗ บาท
เงินที่เหลือในบ้านพระยาพหลฯ (วังปารุสก์) ทำให้การลี้ภัยหรือหลบออกจากพระนครทำได้ยากสำหรับพระยาพหลฯ ซึ่งในเดือนเมษายน ๒๔๗๖ ไม่มีตำแหน่งทางราชการเหลืออยู่ ทั้งยังมีกำลังตำรวจมาล้อมวังปารุสก์อยู่ตลอดเวลา ทำให้พระยาพหลฯ ตัดสินใจยึดอำนาจวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖
Image