Image
เวทีการประกวดจัดโดยสมาคมแมวระดับโลก มีจุดประสงค์หลักคือการอนุรักษ์และส่งเสริมแมวสายพันธุ์แท้ตรงตามสายเลือด รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแมวทุกตัว
เสียงแมว บรีดเดอร์ กรรมการ
และสมาคมแมว
คนไทยบนเวทีประกวดแมวโลก
EP.1
แมวววว...
เรื่อง : นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา, ธเนศ แสงทองศรีกมล
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์, ธเนศ แสงทองศรีกมล, สโรชา เอิบโชคชัย
ภาพแมวจำนวนมหาศาลถูกโอบอุ้มอยู่ในวงแขนของเหล่าเจ้าของที่ยืนต่อแถวเข้าร่วมการแข่งขันและรับฟังคำติชมจากกรรมการระดับโลกผู้เชี่ยวชาญในการประกวดแมวเป็นภาพจำให้ใครหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกวดแมวด้วยกันเอง
การประกวดระดับโลกแต่ละครั้งจะอยู่ภายใต้นามหนึ่งในเก้าของสมาคมแมวระดับโลก ซึ่งทุกสมาคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมทำงานด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของแมว ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการอนุรักษ์เอกลักษณ์และความสวยงามของแมวสายพันธุ์แท้ด้วย โดยแต่ละปีมีการประชุมหารือภายใต้ World Cat Congress (WCC) สภาแมวโลกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือกันของทั้งเก้าสมาคม นอกจากพันธกิจหลักที่มีวาระพูดคุยกันทุกปี ยังมีเรื่องของ “การจัดงานประกวด” ซึ่งแต่ละสมาคมหลักและชมรมย่อย ๆ ภายใต้สมาคมจะหารือและนำเสนองานประกวดที่จะจัดขึ้น

สำหรับประเทศไทยมีชื่อของสองสมาคมยักษ์ใหญ่ที่ผู้นิยมแมวน่าจะรู้จัก อย่างน้อย The Cat Fanciers' Association (CFA) และ World Cat Federation (WCF) คงเคยผ่านหู
Image
งานประกวดแมวมีความสำคัญกับคนเลี้ยงแมวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ต้องการพัฒนาและขยายพันธุ์แมวให้มีความสวยงามและมาตรฐานตามสายพันธุ์  ซึ่งโอกาสสำคัญที่จะได้ จากการประกวดคือการได้รับฟังคำแนะนำจากกรรมการ ระดับโลก ทำให้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขึ้นทุกปี
The Cat Fanciers'
Association (CFA)

แมวสามตัวนั่งในตราสัญลักษณ์ของสมาคมแมวโลก (The Cat Fanciers' Association) เหล่าทาสมักเรียกสมาคมนี้อย่างคุ้นชินว่า CFA เป็นตัวแทนถึงการไปเยือนของเหล่าแมวทั่วถ้วนทุกหัวระแหงในอาณาจักรมนุษย์

ย้อนกลับไปเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ใน ค.ศ. ๑๙๐๖ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ไกลสุดน่านฟ้าดินแดนตะวันออก มวลมนุษยชาติเหล่าทาสแมวได้รวมตัวเพื่อเหล่าสัตว์มหามิตรของพวกเขาก่อตั้งเป็นสมาคมแมวโลก ควบคู่กับปณิธานที่เกิดมาพร้อมกันเพื่อเหล่าเพื่อนสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมแมวสายพันธุ์แท้ตรงตามสายเลือด ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแมวทุกตัว ส่งเสริมความรู้ในการเลี้ยงแมวอย่างมีความรับผิดชอบ และการดูแลอย่างเหมาะสมแก่เจ้าของแมวหลายล้านตัวทั่วโลก

สิ่งที่สมาคมแมวโลกมีไม่ขาดคือการจัดการประกวด ถือเป็นเวทีการประกวดแมวใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ขยายเครือข่ายไกลไปทั่วโลก

ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น

Image