Image
“สุขต่างวัย”
“ทุกคนมองหาความสุข
แต่ว่าความสุขคืออะไร
ต้องสุขปังๆ หรือสุขล้นๆ
หรือเพียงสิ่งเล็กๆ
ความสุขอยู่ไม่ไกล
เพียงอยู่ที่เราเลือกมอง”

Image
“ค่ายนักเล่าความสุข” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข” โดยมีนิตยสารสารคดีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ทักษะการเขียนและถ่ายภาพแก่บุคคลทั่วไป และที่สำคัญ คือการขยายจำนวน “นักสื่อสารสุขภาวะ” ให้กว้างขวางขึ้น
Image
ปี 2565 ค่ายนักเล่าความสุขจัดขึ้นภายใต้ธีม “สุขต่างวัย” เพื่อเปิดพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นต่างวัยในสภาพสังคมไทยที่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตจากสถานการณ์โควิด 19 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และความแตกต่างทางความคิดระหว่างคนต่างรุ่นต่างวัยโดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในรูปแบบ “ทีมนักสื่อสารคนต่างวัย” เช่น เด็กกับผู้ใหญ่ ผู้สูงวัยกับคนหนุ่มสาว หรือคนต่าง Gen มาร่วมกันเรียนรู้ทักษะการเขียนและถ่ายภาพ เพื่อถ่ายทอดผลงานในหัวข้อ “สุขของฉัน ฝันของเธอ” และ “สองเรา ก้าวไปด้วยกัน”

กิจกรรมตลอด 4 เดือน ส่วนใหญ่จัดในรูปแบบออนไลน์ มีวิทยากรพิเศษมากมายมาให้แรงบันดาลใจในประเด็นความสัมพันธ์ของคนต่างวัย ความเข้าใจความสุข และทักษะการเขียนและถ่ายภาพในที่สุดจึงได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเผยแพร่รวม 30 ผลงานทางออนไลน์และคัดเลือก 10 ผลงานมารวมเล่มเป็น e-Book เล่มนี้
Image
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายอย่าง “เพจความสุขประเทศไทย” “ธนาคารจิตอาสา” ที่ได้ช่วยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ

หวังว่าเราจะมี “นักสื่อสารสุขภาวะ” หรือ “นักเล่าความสุข” ที่มีคุณภาพและมีผลงานเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ส่วนตัวหรือผ่านช่องทางของนิตยสารสารคดีและเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสุขภาวะทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม
Image
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข
เผยแพร่ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2565
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข”

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ออกแบบและจัดทำ :
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
397 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-281-1988

ดำเนินกิจกรรม :
นิตยสารสารคดี 3 ซอยนนทบุรี 22 ถนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-547-2700

สนับสนุนโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)