Image
Image
“ทุกคนมองหาความสุข
แต่ว่าความสุขคืออะไร
ต้องสุขปังๆ หรือสุขล้นๆ
หรือเพียงสิ่งเล็กๆ
ความสุขอยู่ไม่ไกล
เพียงอยู่ที่เราเลือกมอง”

Image
“ค่ายนักเล่าความสุข” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข” โดยมีนิตยสารสารคดีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายจำนวน “นักสื่อสารสุขภาวะ” ให้กว้างขวางขึ้น โดยดำเนินการจัดค่ายมาต่อเนื่องทุกปีจนถึงรุ่น 4 ในปี 2566 ภายใต้ธีม “สุขหมุนรอบตัวเรา”

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในรูปแบบทีมนักเล่าความสุข ประกอบด้วยนักเขียนและช่างภาพ ผ่านกระบวนการคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ ทักษะการเขียนและถ่ายภาพ พร้อมมอบโจทย์สร้างผลงานในประเด็น “ความสุขหมุนรอบตัวเรา” และรับคำแนะนำการปรับปรุงผลงานโดยครูเขียนและครูภาพมืออาชีพเพื่อให้เป็นผลงานสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเครือข่าย

ในที่สุดจึงได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเผยแพร่รวม 24 ผลงานทางออนไลน์และคัดเลือก 10 ผลงานมารวมเล่มเป็น e-Book เล่มนี้
Image
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายอย่าง “เพจความสุขประเทศไทย” “ธนาคารจิตอาสา” ที่ได้ช่วยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
Image
หวังว่าเราจะมี “นักสื่อสารสุขภาวะ” หรือ “นักเล่าความสุข” ที่มีคุณภาพและมีผลงานเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ส่วนตัว หรือผ่านช่องทางของนิตยสารสารคดีและเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสุขภาวะ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม
Image
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข
เผยแพร่ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2567

@ สงวนลิขสิทธิ์โดย “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข”

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ออกแบบและจัดทำ : “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
397 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-281-1988

ดำเนินกิจกรรม :
นิตยสารสารคดี 3 ซอยนนทบุรี 22 ถนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-547-2700

สนับสนุนโครงการ :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Image