scrollable-image
เป็ดลาย Garganey
บึงบอระเพ็ด
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
เราได้นั่งเรือออกไปดูนก ช่วงที่ไปมีนกอพยพหายาก มาแวะพักหากินที่นี่ด้วย
Image
นกกานํ้าลงแหวกว่ายหากินกันเป็นฝูงใหญ่

ในกลุ่มนกที่อาศัยอยู่ในบึง เรามักเห็นพวกมันอยู่ร่วมกันทั้งในน้ำ ริมตลิ่ง และเกาะเป็นฝูงตามต้นไม้
Image
Image
บรรยากาศยามเย็นของบึงบอระเพ็ดสวยสะกดใจที่สุด เมื่อนั่งเรือผ่านท่ามกลางฝูงนกนานาชนิดที่กำลังบินกลับรัง...  
Image