Image
มาลําตะคอง
ลองเล่นกับลม
Hidden (in) Museum
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ฤดูร้อนมาเยือนชวนนึกถึงสิ่งที่ล้อไหวไปกับพลังงานลม
บนเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไม่เพียงเป็นที่ตั้งอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ สร้างอยู่ใต้ดินใกล้เขื่อนลำตะคอง โดยสูบน้ำจากเขื่อนไปเก็บที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง) สันเขื่อนยังเป็นจุดท่องเที่ยวให้ผู้คนถ่ายรูปใกล้ชิดกังหันลมไฟฟ้าขนาดมหึมาด้วยความสูง ๖๘ เมตร พร้อมใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ตัว ซึ่งเรียงรายตลอดแนวเขา  ด้วยเขายายเที่ยงอยู่เหนือระดับทะเลปานกลางเพียง ๖๕๐ เมตร นอกจากตลอดปีจะมีลมพัดผ่านเสมอ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมยังมีลมมรสุมพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือลงมา และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมก็มีลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมา ช่วยให้พื้นที่นี้มีพลังลมดีสุดของประเทศ ด้วยสถิติความเร็วลม ๖.๑๔ เมตรต่อวินาที (มากกว่าแหลมพรหมเทพที่ภูเก็ตซึ่งมีความเร็วลม ๕.๖๕ เมตรต่อวินาที และบ้านอ่าวไผ่ที่ชลบุรีมีความเร็วลม ๕.๑๙ เมตรต่อวินาที)


Image
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานขี่เที่ยวรอบสันเขื่อนผ่อนคลายกับบรรยากาศผิวน้ำที่รายล้อมทิวเขาสวยและกังหันยักษ์ได้ตั้งแต่ ๘ โมงเช้า  พอหลัง ๙ โมงค่อยมาเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง บริเวณตีนเขายายเที่ยง ชมนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจเสาะหาผลิต จำหน่ายไฟฟ้า

เพราะตระหนักว่าพื้นที่นี้มีภูมิศาสตร์
โดดเด่นด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย์ น้ำ และลม นอกจากความรู้ทั่วไปในการผลิตพลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ จึงมีเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่นำนวัตกรรมผลิตไฟฟ้าทันสมัยด้วยระบบ wind hydrogen hybrid มาย่อยเนื้อหาวิชาการให้เข้าใจง่ายกับทุกเพศวัยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงให้เห็นการผนึกกำลังของพลังงานลมและไฮโดรเจนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และนำไปสู่ความสำคัญของกังหันไฟฟ้าบนสันเขื่อนผ่านเกม “เล่นกับลม” ให้ผู้มาเยือน “สมมุติตนเป็นกระแสลม” ผลิตไฟฟ้าผ่านการควบคุมร่างกายด้วยอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งหากเคลื่อนไหวน้อยก็อาจไม่เพียงพอต่อการผลิต

โลกของนวัตกรรมพลังงานยังมีหลาย
สิ่งอย่างชวนให้ตื่นตา-สัมผัสผ่านสถานการณ์จำลองและของเล่นที่ล้วนแทรกความสำคัญเรื่องความสมดุล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ใช้ทรัพยากร
ซุกอยู่ตรงไหนขอพิพิธภัณฑ์...
ต้อง
มาดู  

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
๓๐๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๔๐ 
โทร. ๐-๔๔๙๘-๔๐๐๗ เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.