Image
สารอาหาร
คิด-cool
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ศิลปกรรม : ชลชาติ พุ่มจันทร์
(นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น)
เป็นมื้อที่ผู้ตั้งใจบริโภคน่าจะจุก

เมื่อเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED-มูฟดิ) และ Spectrum สื่อออนไลน์ที่นำเสนอความหลากหลายทางเพศ จัดกิจกรรมมอบ “คู่มือสื่อ ไม่เลือกปฏิบัติ” ให้เป็นแนวทางนำเสนอข่าวเพื่อเลี่ยงการซ้ำเติมและเลือกปฏิบัติ 

สิ่งสร้างสรรค์ไม่แพ้กิจกรรมหลักคือ “ชื่อ-ความหมาย” ของอาหารที่จัดเลี้ยง 

นี่แค่บางส่วน

Image
“ผู้ใช้ยาเสพติดมีเหตุผลมากมายในการใช้ ทั้งเรื่องของภาวะพึ่งพิงและเพื่อการทำงาน เมื่อเกิดเหตุความรุนแรง ตบตี ฆ่ากัน ลักทรัพย์ อย่าเพิ่งคาดเดาไปก่อนว่าเขาเมายา ผู้ใช้สารเสพติดไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากร หลายครั้งการตีรันฟันแทงก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่ยาเสพติด”
CHEMSEX
FISH

ปลาทอดพร้อมน้ำจิ้มในหลอดฉีดยาแฝงสารถึงผู้บริโภคว่ารสนิยมการกินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนพอใจเนื้อรสจืด ขณะที่บางคนจะอร่อยกว่าหากได้ฉีดซอสเพิ่มรสให้เนื้อปลา เช่นรสนิยมทางเพศที่บางคนรื่นรมย์กับการใช้สารเคมีประกอบกิจกรรม
Image
Image
“ยังมีดุลพินิจแปลก ๆ อีกนะ เช่น ไม่อนุญาตให้คนตาบอดเปิดบัญชีธนาคารด้วยความหวังดี  ความจริงคนพิการก็มีศักยภาพเหมือนคนทั่วไป ขอแค่สังคมออกแบบสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงทุกคนจริง ๆ”
พิการ
จานทอด

พิการจานทอด ทอดมัน ไส้กรอก ลูกชิ้น ที่ตัดแหว่งไม่เต็มชิ้น ดั่งความแหว่งวิ่นในสังคมที่ประกาศตนว่าให้โอกาสผู้พิการ มีหลายองค์กรที่จ้างงานตามกฎหมายแต่จ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะที่อำนวยความสะดวกให้แต่กระจุกแค่ในกรุงเทพฯ และเอาเข้าจริงสถานีรถไฟฟ้าก็ยังมีลิฟต์ไม่ครบด้านทางเข้าออก ไม่นับระบบการศึกษาที่ไม่พร้อมปรับสภาพแวดล้อม คนพิการจึงขาดโอกาสเรียนร่วมสังคม
Image
“ยุคนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้ามากแล้ว ผู้ที่มีเชื้อในร่างกายสามารถรักษาได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะไม่สามารถส่งต่อเชื้อ HIV ให้ใครได้ จึงไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้มีการตรวจเชื้อ HIV ก่อนเข้าเรียน เข้าสมัครงาน เพราะพวกเรายังใช้ชีวิตได้ปรกติเช่นคนอื่น”
สปาเกตตีผู้อยู่ร่วม
กับเชื้อ HIV

เบคอนที่ไหม้เกรียมบนเส้นสปาเกตตีสะท้อนสถานการณ์ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์มักได้รับการร้องเรียนและขอคำปรึกษาจากผู้ถูกไล่ออกจากงาน บ้างถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานหลังนายจ้างทราบสถานะสุขภาพ ทั้งที่ผ่านเกณฑ์สัมภาษณ์แล้วเรียบร้อย