ต้นฤดูฝน
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
หลังจากผ่านฤดูร้อนไป ฤดูฝนกำลังเริ่มต้นอีกครั้ง ดอกไม้ใบหญ้ารอบๆ บ้านแข่งกันออกดอก ดูแล้วสดชื่นมาก
ดอกไม้ป่าเหล่านี้เราพบเจอจากริมทางข้างถนนหน้าบ้าน ความสดชื่นและสวยงามเรียบง่ายที่มาพร้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแค่เราหยุดดู เราก็พบความงาม...
scrollable-image