Image
นั่งรถไฟไปเมืองเหนือ
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
บรรยากาศข้างทางรถไฟสายเหนือ เราผ่านสถานีรถไฟใหญ่น้อย ถ้าเป็นขบวนรถเร็วก็แวะแค่สถานีหลัก ๆ แต่ถ้าเป็นขบวนธรรมดาจะได้แวะสถานีเล็ก ๆ ด้วย  แต่ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็มีผู้โดยสารรอขึ้นทุกสถานี
สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๖ สถาปัตยกรรมแบบ Bavarian Timber Frame House ซึ่งนิยมมากในแคว้นบาวาเรียนของเยอรมนี โครงสร้างอาคารเป็นไม้ เหมือนบ้านตุ๊กตา
Image
สถานีปางม่วง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สถานีรถไฟขนาดเล็กนี้เหมือนบ้านพักอาศัยดูอบอุ่นเรียบง่ายเข้ากับภูมิประเทศ
Image
ระหว่างที่ขบวนรถไฟจะเข้าเทียบชานชาลานายสถานีจะถือธงสีเขียวและสีแดงไปยืนรอให้สัญญาณ
Image
Image
ห่วงทางสะดวก รูปร่างเหมือนกระเป๋าหน้าที่ของมันคือบรรจุลูกตราทางสะดวก และเครื่องตราทางสะดวกตู้เหล็กสีเขียวตั้งอยู่ในสถานีนครลำปางใช้ขอทางสะดวกเพื่อปล่อยขบวนรถโดยกดแป้นสัญญาณระฆังโต้ตอบ
ที่หยุดรถไฟระหว่างสถานีหลัก ๆ หลายแห่งมีขนาดเล็กมาก เหมือนศาลาริมทาง แต่ก็มีคนใช้บริการนะ
Image
ที่หยุดรถไฟห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อุโมงค์ขุนตานถูกขุดเจาะเป็นเส้นทางลอดภูเขาเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง ๑,๓๕๒.๑๐ เมตร เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางถึงอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
Image