Image
“องค์เซเลบ”
คเณศทั่วไทย
Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha”
ภาพ : 123rf.com
วัดโมคคัลลาน
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
Image
สวนประเทศอินเดีย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปางพระปัญจมุขคเณศ
Image
วัดสมานรัตนาราม
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปางนอนเสวยสุข สูง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
Image
วัดโพรงอากาศ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปางนั่งประทานพร หน้าตักกว้าง ๖๐ เมตร
Image
อุทยานพระพิฆเนศ (องค์ยืน)
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
สูง ๓๐ เมตร (รวมฐาน ๔๐ เมตร)
Image
อุทยานพระพิฆเนศ
จังหวัดนครนายก
พระพิฆเนศปูนปั้นใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
สูง ๑๕ เมตร
Image
วัดแม่ย่าซอม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
Image
พระพิฆเนศวัยเด็ก
พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวด

ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
Image
พระพิฆเนศมรกต
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดช่องลม ๒

ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สร้างโดยพระครูสาครมุนี
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวราราม (วัดช่องลม ท่าฉลอม)
Image
วัดแก้วประเสริฐ
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Image
เทวสถานองค์พระพิฆเนศ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประทับท่าลลิตาสนะ (ท่านั่งห้อยขาข้างหนึ่ง)
ความสูง ๑๖ เมตร หน้าตักกว้าง ๗ เมตร
Image