scrollable-image
หิมาลัยที่มองเห็น
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ชาวบ้านกลับจากการหาอาหาร ทั้งอาหารคนและอาหารของสัตว์เลี้ยง หยุดแวะมองทิวเขาที่ทอดยาว
Image
Himalayan Monal ไก่ป่าที่มีสีสันเหมือนสายรุ้ง อาศัยอยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวและหิมะปกคลุม
เมืองชอปตา (Chopta) คือจุดหมายของทริปนี้ เมื่อเราเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เหมือนว่าตัวตนของเราก็จะหายไประหว่างการก้าวเดินขึ้นเขา มีแค่ลมหายใจกับความเหนื่อยล้าเท่านั้นที่ชัดเจน
Image
หญิงชาวบ้านเก็บใบไม้ไปเลี้ยงสัตว์ แวะทักทายเรา
เราจบทริปการเดินทางในอินเดียที่นี่ เส้นทางนี้ทอดยาวขึ้นไปถึงโบสถ์ของศาสนาฮินดูที่ชื่อว่า ตุงคนาถ (Tungnath)  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีนักแสวงบุญชาวฮินดูเดินเท้าขึ้นไปสักการะพระศิวะ ตลอดเส้นทางเราจะพบกับนก ดอกไม้ และเทือกเขาหิมาลัยที่เหมือนโอบล้อมเราไปตลอดทาง  
Image
สีแดงของดอกกุหลาบพันปี
กับหิมะสีขาวของเทือกเขาหิมาลัย...