ชมนกชมดอกไม้
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ดอกไม้บานพร้อมกับลมหนาวที่มาถึง

ตอนนี้ก็ยังพาคนอ่านเดินชมนกและดอกไม้ที่อุตตรขัณฑ์กันต่อ

จึงขอถือโอกาสส่งท้ายปี ๒๕๖๖ แด่ท่านผู้อ่านด้วยความสดชื่นจากภาพนี้นะคะ  
scrollable-image