scrollable-image
นํ้าตกกะโรม
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างเดินไปชมน้ำตกมีป้ายอธิบายชนิดของพรรณไม้ที่พบในป่าแห่งนี้
น้ำตกกะโรมอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาเป็นน้ำตกหลายชั้น ซึ่งเปิดให้เที่ยวชมเพียงเจ็ดชั้น คือ หนานทุเรียน หนานช่องไทร หนานไผ่ หนานน้ำราง หนานผึ้ง หนานเตย และหนานดาดฟ้า
Image
เราเจอต้นมะไฟป่า บ้างก็เรียกมะไฟกา ที่ออกผลเป็นพวงสีแดงเต็มต้น รสชาติเปรี้ยวไม่แพ้มะนาวเลยทีเดียว
Image
มะไฟป่าหรือมะไฟกา
ได้เวลาอาหารเที่ยงมื้อนี้เป็นขนมจีนเมืองนครฯ มีผักเหนาะเต็มกระจาด 

ตบท้ายด้วยของหวานเป็นขนมกวนขาว  
Image
ผักเหนาะและขนมจีน