Image
จิบกาแฟ
ในสมุดภาพระบายสี
คิด-cool 
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ดั่งกระดาษในสมุดระบายสี
ปรากฏฉากร้านกาแฟร่วมสมัย เป็นร้าน 2D Cafe ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่วาดด้วยลายเส้นสีดำทั้งหมด จะโต๊ะ เก้าอี้ พื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ล้วนประกอบจากเส้นตรง หยัก โค้ง

เส้นแต่ละชนิดให้ความรู้สึกแตกต่างที่เหมือนกันคือสะท้อนความใส่ใจรายละเอียดของผู้วาด แม้เป็นสองมิติก็ทำให้ระนาบกว้างและยาวของรูปทรงลึกสมจริง โดยใช้บางเส้นนำสายตา

สมุดภาพนั้นไม่ได้ไร้สีสันตลอดเวลาเมื่อมีผู้ใช้บริการ ทุกคนจะเป็นคาแรกเตอร์ในรูปวาดร้านกาแฟ ราวมีมือที่มองไม่เห็นหยิบจับสีไม้ สีเทียน สีเมจิก สีน้ำ สีชอล์ก ฯลฯ ระบายความสดใสลงบนตัวลูกค้าขณะรอขนม จิบกาแฟ เคลื่อนไหวอิริยาบถ

ยุคที่เต็มด้วยนวัตกรรมซับซ้อนทำให้ภาพแบนบนพื้นเรียบกลายเป็นภาพนูนลวงตาให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมเสมือนจริงพอได้ย้อนสู่สมุดภาพระบายสีในวัยเด็ก ปล่อยใจไปกับฉากสองมิติที่เสริมจินตนาการ ให้ความรู้สึกตรงข้ามกับภาพวาดสามถึงสี่มิติที่ลวงตาเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน ก็แปลกตาดี

เผลอเมื่อไรมิติที่ดูคล้ายเรียบอาจทำให้เดินสะดุดล้มได้จริง !