scrollable-image
ดอกไม้ของฤดูร้อน
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
อากาศร้อนจนท้อใจเกินกว่าจะออกไปทำกิจกรรมในที่แจ้งแต่เมื่อได้นั่งพัก มองไปรอบตัวก็พบว่าช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ดอกไม้เบ่งบานเหมือนแข่งกันท้าทายความร้อน
อย่างน้อยในความร้อนอบอ้าวก็มีสิ่งที่เย็นตาและยังพาให้เกิดความสงบเย็นใจได้

คิดว่าดอกไม้จากสีนํ้าคงทำให้ใครที่ผ่านมาเห็นแล้วรู้สึกสบายใจในวันที่ร้อนมาก ๆ ได้บ้าง

ขอมอบดอกไม้ของช่วงฤดูร้อนแก่ท่านผู้อ่านนะคะ