Image
Mitr Number
เรียบเรียง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ระหว่างปี ๒๕๐๐-๒๕๑๓ มิตร ชัยบัญชา แสดงหนังที่ได้นำออกฉาย
ราว ๒๖๖ เรื่อง
กับที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จอีกราว
๑๗ เรื่อง
ชาติเสือ เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิต แสดงกับนางเอก
๖ คน
ออกฉาย เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๑ ทำรายได้กว่า
๗๐๐,๐๐๐ บาท
Image
หนัง
๖ เรื่อง 
ที่พระเอกมิตรสวมหน้ากากอินทรีแดง คือ จ้าวนักเลง ทับสมิงคลา อวสานอินทรีแดง ปีศาจดำ จ้าวอินทรี และ อินทรีทอง
ในช่วงแรกงานแสดงของมิตรนับว่ายังประปราย  เทียบจำนวนหนังไทยที่ออกฉายในรอบปี : หนังที่มิตรแสดง คือ
๓๗ : ๒, ๔๒ : ๕, ๓๙ : ๒ และ ๕๓ : ๙ เรื่อง
 ในปี ๒๕๐๒, ๒๕๐๓, ๒๕๐๔ และ ๒๕๐๕ ตามลำดับ
Image
งานแสดงเริ่มชุกมากขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ มิตรนำแสดงหนัง 
๑๘ เรื่อง
จากหนังไทยที่ออกฉายทั้งปี
๕๒ เรื่อง
ก่อนเข้าปี ๒๕๐๗ มิตรแสดงหนังมาแล้ว
๓๗ เรื่อง
คู่กับนางเอก
๒๔ คน
หากค่าจ้างแสดงบทพระเอกเรื่องละ
๓๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท
มิตรก็มีเงินล้านแล้วเมื่ออยู่ในวัย ๓๐ ปีบริบูรณ์
Image
ตลอดปี ๒๕๐๘ มีหนังไทยออกฉาย
๖๓ เรื่อง
เกินครึ่งนำแสดงโดยมิตร คือ
๓๕ เรื่อง
ก่อนหน้านั้นเขาใช้เวลา
๖ ปี
ในการแสดงหนัง
๓๗ เรื่อง
Image
ในจำนวนหนังทั้งหมดที่มิตรแสดงในปีนี้ คู่กับนางเอก เพชรา เชาวราษฎร์
๒๖ เรื่อง
พิศมัย วิไลศักดิ์
๘ เรื่อง
และ เนาวรัตน์ วัชรา
๑ เรื่อง
เงิน เงิน เงิน หนัง ๓๕ มม. เรื่องแรกของมิตร เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของปี ๒๕๐๘ และทำให้มิตร-เพชรา ได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานในฐานะดารานำแสดง
๒๕๐๙ เป็นปีที่หนังนำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา ฉายมากที่สุด
๓๘ เรื่อง
จากจำนวนหนังที่ฉายตลอดปี
๗๑ เรื่อง
แสดงร่วมกับ เพชรา เชาวราษฎร์
๓๐ เรื่อง
กับ พิศมัย วิไลศักดิ์ และ โสภา สถาพร คนละ 
๓ เรื่อง
กรุณายุวากร และ รักชนก จินดาวรรณ
คนละ ๑ เรื่อง
Image
เขาเป็นพระเอกที่มีส่วนช่วยส่งบทบาทให้นางเอกได้รับรางวัลตุ๊กตาทองมาแล้ว
๓ คน
คือ ภาวนา ชนะจิต จากเรื่อง แสงสูรย์ เมื่อปี ๒๕๐๓  เพชรา เชาวราษฎร์ จากเรื่อง นกน้อย เมื่อปี ๒๕๐๗ และ เนาวรัตน์ วัชรา จากเรื่อง เดือนร้าวเมื่อปี ๒๕๐๘
Image
เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ ๒๕๑๐ หนังไทยที่ออกฉายทั้งหมดในแต่ละปี เป็นหนังที่มิตรนำแสดงเกือบครึ่ง บางปีเกินครึ่ง ตามสถิติดังนี้ ปี ๒๕๑๐
๗๑ : ๓๗ เรื่อง
ปี ๒๕๑๑
๘๔ : ๓๖ เรื่อง
ปี ๒๕๑๒
๘๖ : ๓๕ เรื่อง
๒๕๑๓ ปีสุดท้ายของชีวิตมิตรยังครองความเป็นพระเอก
อันดับ ๑
แสดงหนัง
๓๑ เรื่อง
แต่เสร็จได้ออกฉาย
๒๔ เรื่อง
อีก ๗ เรื่อง

ต้องเลื่อนออกไป และยังมีหนัง
ที่ถ่ายค้างอยู่อีกร่วม 
๒๐ กว่าเรื่อง
Image
มนต์รักลูกทุ่ง ที่เริ่มฉาย เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓  ฉายอยู่ในโรงหนังโคลีเซี่ยมแห่งเดียวต่อเนื่องนานถึง
๖ เดือน
เป็นหนังมิตรที่ทำรายได้สูงสุดด้วยสถิติกว่า
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะในโรงนี้  
Image