Image
วัดต้นเกว๋นอยู่ที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วัดต้นเกว๋น
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ก่อนปิดทริปการเดินทางของช่วงปลายปีที่ผ่านมา เราจบวันสุดท้ายด้วยการที่มีพี่ ๆ พาเข้าวัด 
วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาสเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดโบราณไม่มีพระจำพรรษา แต่ได้รับการทำนุุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สวยงามชวนให้นึกถึงช่วงเวลารุ่งเรืองของวัดเมื่อในอดีต
Image
ที่ครอบหลังคาของระเบียงคดช่างโบราณปั้นปูนเป็นตัวเหราหรือมกร
มาวัดต้นเกว๋น ก็ทำให้อยากรู้จักต้นเกว๋นหรือมะเกว๋น ซึ่งก็คือตะขบป่า  ผลสุกของมะเกว๋นจะออกสีแดงอมม่วงเข้ม รสชาติออกเปรี้ยว

เมื่อเราไหว้พระแล้วเดินออกมาจากวิหารจะพบภาพงดงามของทิวต้นตาลที่อยู่หน้าวัดเป็นมุมที่เราประทับใจมาก
Image
ผลมะเกว๋น
ความงามที่ดูสงบและเรียบง่ายของตัวสถาปัตยกรรมของวิหารและระเบียงคด รวมไปถึงสิ่งตกแต่งประดับส่วนต่าง ๆ ของตัวอาคารนั้นเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบของวัด
Image
ในอดีตเส้นทางของวัดเป็นเส้นทางสัญจรสู่พระธาตุศรีจอมทอง วัดต้นเกว๋นเป็นสถานที่หยุดพักของขบวนแห่พระบรมธาตุศรีจอมทองจากอำเภอจอมทองไปยังตัวเมืองเชียงใหม่  และช่วงเวลาเดียวกันนี้ชาวบ้านจะพากันมาสรงนํ้าและสักการะบูชาพระบรมธาตุ
scrollable-image
ด้านหลังของวิหารวัดต้นเกว๋นมองออกไปเห็นแนวต้นตาล ดูแล้วเข้ากับความเก่าแก่โบราณ มีเสน่ห์มาก
Image
วัดต้นเกว๋นนั้นนอกจากมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงามแล้วส่วนประดับตกแต่งอาคารก็สวยงามมากเช่นกัน