scrollable-image
นกกระเต็นอกขาว
ก่อนออกจากป่า
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ระหว่างอยู่ที่ห้วยขาแข้งเราได้ไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง  แม้จะไม่เจอสัตว์ใหญ่ แต่ก็พบร่องรอยของเจ้าบ้านตลอดเส้นทาง
Image
นกกระเต็นหัวดำ
 นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง

ในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่าหากยังมีพืชและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เต็มไปหมด

เห็ดหลายชนิดขึ้นอยู่ตามซากพืชรูปร่างและหน้าตาแตกต่างกันไป
Image
Image
หมูป่าเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัว
ฝูงละมั่งเดินหากินตกกลางคืนก็รวมตัวกันนอนที่สนามหญ้าหน้าบ้านพัก

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าห้วยขาแข้ง เป็นความประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่มาที่นี่เลย
Image
ละองหรือละมั่ง
Image
นกลุมพู
ระหว่างทางในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงมีต้นไม้รูปตัว Y ที่เดินผ่านไปแล้วยังต้องหันมาเก็บภาพ
พญากระรอกดำมากินลูกไทรสุก
เจอกบแอบมอง
Image
สุดท้ายก่อนออกจากป่า ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่ต้อนรับและดูแลด้วยนะคะ 
นกเปล้าธรรมดา
Image