นักเรียน-ครู
Number of the Month
“หนอนกระดึ๊บ”
นักเรียน
Image
✱ 1.19 ล้าน จำนวนเด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา
 ✱ 3.63 ล้าน จำนวนเด็กด้อยโอกาส (ยากจน, กำพร้า, ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ) ✱

บุคลากรครู
Image
อ้างอิง : https://isee.eef.or.th/screen/thaioosc/oosc_overview.html