scrollable-image
เช้านี้ที่เบตง
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
เรายังอยู่ที่เมืองเบตงกันต่อ กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการไปชมทะเลหมอกบนสกายวอล์กที่อัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงเราต้องตื่นแต่เช้ามืด แล้วนั่งรถสองแถวไปต่อคิวขึ้นชมทะเลหมอกก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น เมื่อมาถึงแล้วทิวทัศน์ที่ปรากฏแก่สายตาก็นับว่าคุ้มค่าที่ได้มาชม ทะเลหมอกลอยคลอไปกับยอดเขากว้างไกลสุดสายตาก่อนที่จะสลายไปเมื่อเข้ายามสายของวัน
แมลงปอยักษ์
บั้งเขียวปักษ์ใต้

ที่นํ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ มีศาลาสะพานไม้สวยงามสร้างให้คนเดินข้ามไปดูนํ้าตกใกล้ ๆ รับความชุ่มเย็นของละอองนํ้า และบริเวณนี้ก็มีแมลง นก ให้แวะชมด้วย
จี้ฉ่องฝัน
Image
กลับเข้ามาเดินในเมืองเบตงกันต่อ เราเดินเล่นลัดเลาะจนไปเจอเส้นทางเดินเลาะริมคลองเบตงแต่เพราะเป็นเส้นทางหลังบ้านคนทางเส้นนี้จึงไม่ค่อยมีคนเดิน
Image
เผือกทอด
น้ำในคลองสายนี้ไหลมาจากภูเขาในป่าจึงไหลแรงและใสเย็น สำหรับเราเส้นทางริมคลองนี้เหมือนสถานที่พิเศษในทริปเบตงนี้เลย
Image
อาหารเช้าเมืองเบตงที่เราชอบมากคือติ่มซำที่ร้านไทซีฮี้  เมนูที่หน้าตาดูธรรมดามากคือจี้ฉ่องฝัน เส้นก๋วยเตี๋ยวที่คลุกด้วยนํ้ามันงากับซีอิ๊วของเบตง โรยงาและกระเทียมเจียว แต่เมื่อได้ลองกินแล้วต้องบอกว่ารสชาติดีมาก
Image
นับว่าเป็นการต้อนรับยามเช้าของเมืองเบตงที่น่าประทับใจที่สุด
Image