สุนทรภู่ and The King
ภู่เรือหงส์ สายสกุลสุนทรภู่
scoop
เรียบเรียง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ 
ประวัติสุนทรภู่ตามที่รับรู้และสอนต่อกันมาในหลักสูตรการศึกษา บรรยายภาพชีวิตสุนทรภู่บางช่วงว่าตกต่ำยากไร้ ถึงขั้นต้องเขียนกลอนขายกิน  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงตำนานเล่าขานที่ไม่ได้อิงหลักฐานที่ชัดเจนอย่างใด  แต่หากมองจากบันทึกในเอกสารทางประวัติศาสตร์จะเห็นว่าตลอดชีวิต สุนทรภู่เติบโตมาในรั้วในวัง  เป็นสามัญชนที่มีโอกาสใช้ชีวิตคลุกคลีกับชนชั้นนำในกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นนักปราชญ์ราชสำนักที่ได้รับการยอมรับถึงขนาดเป็นครูของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้แต่งเพลงกล่อมเด็กใช้กล่อมเจ้านายวัยเยาว์หลายรัชกาล  ด้วยฐานะความเป็นปัญญาชนที่สังกัดอยู่ในชนชั้นนำของยุคสมัยนั้น ยืนยันได้ถึงฐานะทางสังคมและความเป็นอยู่ชั่วชีวิตของสุนทรภู่ แม้อาจประสบความตกต่ำในบางช่วงรัชกาลก็คงไม่ถึงขั้นยากไร้ต้องเขียนกลอนขายเลี้ยงชีพ
scrollable-image
ภู่เรือหงส์
สายสกุลสุนทรภู่
scrollable-image