Image
รอยทางมหากวี
๔ แผ่นดิน
Timeline
Image
เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์
แผ่นดินรัชกาลที่ ๑ 

Image
มารดาสุนทรภู่เป็นแม่นมอยู่ในวังหลัง
Image
พม่ายกทัพมาตีกรุงรัตนโกสินทร์ใน “สงคราม ๙ ทัพ”
Image
Image
สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ที่วังหลัง บริเวณโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบัน
Image
Image
อังกฤษยึดศรีลังกา (ตีความกันว่าศรีลังกาคือเมืองฝรั่ง “ลังกา” ใน พระอภัยมณี)
Image
กรมพระราชวังหลังเสด็จทิวงคต
สุนทรภู่ซึ่งเดิมเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง ได้ไปเป็นมหาดเล็กพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ลูกเธอในกรมพระราชวังหลัง ที่ทรงผนวชอยู่วัดระฆังโฆษิตาราม
Image
Image
สุนทรภู่แจวเรือประทุนไปเมืองแกลงแต่งนิราศเรื่องแรก ต่อมาช่วงปลายปี ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์
ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท สระบุรี ในวันมาฆบูชา
Image
สหรัฐอเมริกาสร้างเรือกลไฟลำแรก
Image
Image
รัชกาลที่ ๑ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ ๒
สุนทรภู่เข้ารับราชการในวังหลวง เป็นขุนสุนทรโวหาร ในกรมพระอาลักษณ์ ได้รับพระราชทานบ้านพักเป็นเรือนแพอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังปรากฏอยู่ในช่วงต้น นิราศสุพรรณ

ท่าช้างหว่างค่ายล้อม แหล่งสถาน

ครั้งพระโกฎโปรฐประทาน ที่ให้
Image
พระสงฆ์สยามอาศัยเรือพ่อค้าช้างเดินทางข้ามทะเลอันดามัน จากตรัง ผ่านเกาะยาว หน้าเกาะภูเก็ต เกาะนาควารี หรือเกาะนิโคบาร์ ใช้เวลา ๑๘ วัน ถึงจุดหมายที่ศรีลังกา (ใกล้เคียงกับในเรื่อง พระอภัยมณี ที่เดินทัพเรือข้ามทะเลนาควารินทร์จาก “เมืองผลึก” ถึง “เมืองลังกา” ๑๕ วัน)
Image
Image
รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต หลังเจ้าฟ้ามงกุฎ (ภายหลังคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) ทรงผนวชได้ ๑๕ วัน กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
สุนทรภู่ออกบวช และเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เขียนนิราศหลายเรื่องในรัชกาลนี้
Image
Image
อังกฤษเริ่มเข้ายึดพม่า
Image
รัชกาลที่ ๓ ทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษเรื่องการค้า
Image
สุนทรภู่แต่ง เพลงยาวถวายโอวาท ถวายแด่เจ้าฟ้ากลางกับเจ้าฟ้าปิ๋ว โอรสในรัชกาลที่ ๒ ที่มาเป็นศิษย์เรียนหนังสือ
Image
Image
พระสังฆราชปาลเลอกัวซ์ผู้นำการถ่ายภาพมาสู่สยาม เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ
Image
เปิดเส้นทางเดินเรือกลไฟข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
Image
พระสุนทรภู่อาสาเจ้านายไปเพชรบุรีโดยเรือประทุน เขียนนิราศเมืองเพชร
Image
Image
สถาปนาวัดเทพธิดาราม เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ลูกเธอในรัชกาลที่ ๓ ภายหลังทรงอุปการะสุนทรภู่
การจัดพิมพ์หนังสือด้วยตัวพิมพ์อักษรไทยครั้งแรก วันที่ ๓ มิถุนายน
Image
รัชกาลที่ ๓ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๔ เจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์องค์ที่ ๒
สุนทรภู่เป็นพระสุนทรโวหาร อาลักษณ์ในกรมพระราชวังบวรฯ
Image
สุนทรภู่น่าจะแต่ง พระอภัยมณี ในช่วงนี้ มีฉาก “ศึก ๙ ทัพ” ที่เมืองผลึก ซึ่งหยิบมาจากเหตุการณ์จริงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
วิศวกรชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำโดยสาร
Image
Image
สุนทรภู่แต่ง พระอภัยมณี ต่อจากที่ค้างอยู่ กล่าวกันว่าตัวละครละเวงวัณฬา ราชินีเมืองลังกา ได้ต้นแบบมาจากพระนางเจ้าวิกตอเรีย
Image
พระนางเจ้าวิกตอเรีย ขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษ
Image
สุนทรภู่แต่ง รำพันพิลาป แล้วลาสิกขาไปอยู่กับเจ้าฟ้าจุฑามณี พระอนุชาในรัชกาลที่ ๓ ที่พระราชวังเดิม
จีนแพ้สงครามฝิ่นต่ออังกฤษ
Image
Image
สุนทรภู่ถึงแก่กรรมที่บ้านสวนริมคลองชักพระ ข้างวัดเรไร ฌาปนกิจที่วัดชิโนรส ตรงข้ามกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ ในปัจจุบัน
Image
รัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๕
Image
พระอภัยมณี ได้รับการตีพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกในสยาม โดยหมอสมิท เจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลม และผลงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของสุนทรภู่ชิ้นนี้ ยังคงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่จนปัจจุบัน
Image
Image
Image
หีบเสียงเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน หลังสุนทรภู่สร้างสิ่งนี้ไว้ใน พระอภัยมณีมาก่อนหลายสิบปี ในบท “อัศจรรย์” พระอภัยมณีกับนางละเวงวัณฬา ที่หีบดนตรีในเมืองลังกากล่อมบรรเลงขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคนเล่น

........
ลั่นพิลึกโลกาโกลาหล

หีบดนตรีปี่พาทย์ระนาดกล
ไม่มีคนไขดังเสียงวังเวง
Image