ผู้ว่าฯ กทม.
Number of the Month
เรื่อง : “หนอนกระดึ๊บ”
Image
๙๙,๒๔๗
คะแนน

ผลคะแนนชนะการเลือกตั้งของ
นายธรรมนูญ เทียนเงิน
ผู้ว่าฯ กทม. คนแรก
ที่มาจากการเลือกตั้ง ปี ๒๕๑๘
มีผู้ใช้สิทธิเพียง ๑๓.๘๖%
๖ ปี ๒๐๒ วัน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนานที่สุดคือ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เป็นผู้ว่าฯ กทม. สองสมัย
ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙
๑,๓๘๖,๒๑๕
คะแนน

ผลคะแนนชนะการเลือกตั้ง
(อย่างไม่เป็นทางการ) ของ
ผู้ว่าฯ กทม. คนล่าสุด
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๕
๖๑.๓๒%
สัดส่วนคะแนนชนะการเลือกตั้งสูงที่สุด
จากจำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เกิดขึ้นในปี ๒๕๓๓
ด้วยคะแนนเสียง ๗๐๓,๖๗๑
เป็นของ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง
๑๙-๙-๑๐
กรุงเทพฯ มีการแต่งตั้งและเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
มาแล้ว ๑๙ ครั้ง (รวมการเลือกตั้งครั้งล่าสุด)
๙ ครั้งมาจากการแต่งตั้ง
และ ๑๐ ครั้งมาจากการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖-๒๕๖๕
อ้างอิง https://www.bbc.com/thai/thailand-60951332
และ https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_814512