วัสดุบ่มเพาะธุรกิจ
Hidden (in) Museum
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
เมื่อ “ทุน” บวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์” จะนำไปสู่รายได้
รัฐบาลยุควิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” จึงออกไอเดียให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งทุนด้วย “ความรู้” กระตุ้นให้เกิดนักคิด นักออกแบบ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดตั้ง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) หรือ TCDC โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

พื้นที่ห้าชั้นของ TCDC Bangkok อยู่ปีกซ้ายอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้นล่าง “จัดนิทรรศการ” หมุนเวียน ชั้น ๒
เป็น “ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ” รวบรวมวัสดุนวัตกรรมจากทั่วโลกกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยจัดแสดงใน
ส่วนของ Material ConneXion® Bangkok และบริการฐานข้อมูลนวัตกรรมวัสดุ Material ConneXion® กว่าหมื่นชิ้น ซึ่งมีการหมุนเวียนไปตามสาขาของแต่ละประเทศ

ในเอเชียมีสามประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ล้วนได้มาตรฐานระดับอินเตอร์เนชันแนล การจัดแสดงมีทั้งย่อส่วนเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บตัวอย่าง บ้างทำเป็นสามมิติเลียนแบบของจริง และนำบางส่วนจากของจริงมาแสดง นอกจากเพื่อพัฒนาศักยภาพทางความรู้จากการศึกษาวัสดุต่างถิ่นของ
นักออกแบบทั่วโลก ยังได้แสดงให้ชาวต่างชาติรู้ว่าวัสดุไทยก็มีคุณสมบัติเด่นหลายอย่างโดยเฉพาะพวกเส้นใย เนื่องจากไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเยอะ จึงจัดมุมอวดวัสดุพื้นถิ่นไทยนับร้อยชิ้น สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนสนุกกับผลงานความสำเร็จของนักคิดไทยด้วย แล้วยังทำหน้าที่เป็น “คลังวัสดุสร้างสรรค์” ให้สืบค้นข้อมูลได้ฟรีผ่านฐานข้อมูล TCDC Material Database (www.tcdcmaterial.com) เพื่อนำไปใช้งานได้จริง
Image
ขึ้นสู่ชั้น ๓ เป็น “ห้องเวิร์กช็อป” ให้ลงทะเบียนใช้พื้นที่ผลิตงานต้นแบบจากเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ หากต้องการค้นคว้าทฤษฎีเพิ่มที่ชั้น ๔ ก็มี “ห้องหนังสือ” รวมข้อมูลข่าวสารด้านการออกแบบที่ใหญ่สุดในเอเชียอย่างเป็นระบบ รอให้บริการผ่านมัลติมีเดียต่าง ๆ กว่า ๕ หมื่นรายการ จบที่ชั้น ๕ ทำหน้าที่เป็นโซน “Creative space” ชวนนักออกแบบเตรียมพร้อม
สู่ “โลกของการทำธุรกิจจริง” ซึ่งบ่อยครั้งพื้นที่นี้ก็เป็นสื่อกลางขยายองค์ความรู้ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจสร้างสังคมพบปะแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ SME จับมือเผยแพร่ผลงานของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า

บรรดาตัวอย่างวัสดุประดามี เราสนใจ “แผ่นหนัง” จาก “ถุงอัณฑะวัว”

ผลงานสร้างสรรค์จากชาวเนเธอร์-แลนด์ เป็นการรู้จักใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุด โดยนำสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ที่นักออกแบบเห็นว่ายังเป็นได้มากกว่าอาหาร อาศัยคุณสมบัติที่มีความเหนียว หนา และทนทานต่อการสึกหรอสูงของถุงอัณฑะมาทำความสะอาด เตรียมผิว และฟอกสีตามกระบวนการผลิตหนังสัตว์แบบมืออาชีพ แล้วคงสภาพด้วยวิธีเดียวกับการสตัฟฟ์สัตว์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนทำให้เป็นวัสดุที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นเครื่องหนัง
สัมผัสนิ่ม อยู่ทรง ปลายทางเหมาะแก่การนำไปเป็นวัสดุปูผนัง ใช้ในงานแฟชั่น งานศิลปะ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ยกระดับอวัยวะสัตว์ให้ได้แสดงมูลค่ามากกว่าที่เคยคุ้น
ซุกอยู่มุมไหนของพื้นที่สร้างสรรค์
...ต้องมาดู  

Image
ปพิชญา สุนทรสีมะ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

“หน้าที่ของ TCDC คือสื่อกลางสนับสนุนพลังความคิดสร้างสรรค์ ทั้งองค์ความรู้หลากสาขาและพื้นที่ให้บริการบุคลากรกับผู้ประกอบการได้มาแลกเปลี่ยน TCDC ยังมีห้องวัสดุซึ่งหากมีผู้ประกอบการหรือนักสร้างสรรค์สนใจนำเสนอวัสดุใหม่ ๆ ก็เพียงทำตัวอย่างวัสดุเป็นชิ้นเล็ก ๆ ติดบนกระดาษ แล้วแต่ละเดือนทางห้องสมุดจะส่งตัวอย่างชิ้นงานให้สำนักงานใหญ่ Material ConneXion New York พิจารณาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงในห้องสมุดวัสดุทั่วโลกเวลานี้เรายังมี mini TCDC จัดแสดงอยู่ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงประโยชน์การศึกษาง่ายขึ้น

“ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ยังมีแสดงงาน ‘BIO ECONOMY : นวัตกรรมทางความคิดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก’ นำนวัตกรรมวัสดุของไทยภายใต้แนวคิดใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศมาต่อยอดธุรกิจ อย่างบรรจุภัณฑ์จากราไมซีเลียม แผ่นหนังและสิ่งทอจากแบคทีเรีย เส้นใยธรรมชาติและผ้าพิมพ์ลายจากดอกไม้-ใบไม้ รวมถึงวัสดุชีวมวลจากแป้งสาหร่าย และมะพร้าวด้วย”
Image
ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง 
เลขที่ ๑๑๖๐ ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๑๐.๓๐-๑๙.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๑๐๕-๗๔๐๐ ต่อ ๒๑๔