Image
ดอกหญ้าริมทาง
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
นอกจากต้นไม้ที่คนตั้งใจปลูกก็ยังมีต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  บางครั้งก็เกิดจากเมล็ดที่ติดมากับดินที่คนนำมาถมที่  เหล่าเมล็ดพืชต่างถิ่นก็เติบโตขยายพันธุ์ออกดอกเต็มทุ่งร้าง

ช่วงฤดูร้อนต้นไม้ที่คนปลูกในบ้านก็ออกดอกบานดอกหญ้าข้างทางก็บานแข่งกันผักบุ้งนาดอกสีขาวอมม่วงบานเต็มข้างทางเช้า ๆ ในบางวันเห็นมีคนมาเก็บยอดผักบุ้งด้วย
scrollable-image
ฤดูร้อนปีนี้เหมือนคลื่นความร้อนถาโถมเข้ามาทุกทิศทุกทาง เราพยายามไม่ออกไปไหน ส่วนหนึ่งก็เพราะหลีกความร้อนและหลีกโรคภัยไปด้วย หากต้องการจะซื้ออะไรก็ใช้บริการ ร้านขายของชำแถวบ้าน

ต้นเฟื่องฟ้าออกดอกคลุมไปทั้งหลังคาร้านขายของชำดูสดใสมาก  ดอกทองอุไรสีเหลืองสดใสเหมือนได้รับความนิยมมาก เพราะออกดอกเหลืองสะพรั่งโผล่พ้นรั้วบ้านหลายหลังในย่านนี้
ส่วนดอกหญ้าริมทางคนมักบอกว่าเป็นวัชพืชแต่เรามองว่าเป็นสีสันของเมืองเพราะมันดูไม่ตั้งใจปลูกและมีความเป็นธรรมชาติการได้เห็นดอกไม้เล็ก ๆ ริมทาง ทำให้ฤดูร้อนดูมีสีสันของตัวเองมากขึ้น...