#1 ของโลก
ประจำ ค.ศ. 2021-2022
Number of the Month
“หนอนกระดึ๊บ”
Image
World Leader
นเรนทระ โมที
นายกรัฐมนตรี ประเทศอินเดีย

(https://morningconsult.com/global-leader-approval/)
Image
Most Happiness Country
ฟินแลนด์
(https://worldhappiness.report/ed/2022/)
Image
Largest Tech Company
Apple
(9.6 ล้านล้านบาท)

(https://www.thetealmango.com/featured/biggest-tech-companies-in-the-world/)
Image
Best Healthcare System
ฝรั่งเศส
(https://www.william-russell.com/blog/countries-worlds-best-healthcare-systems/)
Image
Best Dishes
แกงมัสมั่น ประเทศไทย
(https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-food-dishes/index.html)
Image
Most Popular Boy Groups
BTS
(https://time-tips.com/k-pop-groups-in-the-world/)