Image
ตลาดนัดสนามหลวง
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ปี ๒๕๖๕ นี้ กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ ๒๔๐ ปี ทำให้อยากวาดสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองหลวงแห่งนี้ สถานที่แรกที่นึกถึงคือสนามหลวง ความทรงจำแรกเกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่พามาเดินเล่นในวันเสาร์อาทิตย์ และภาพต้นแบบที่นำมาวาดใช้ภาพถ่ายเก่ามาปะติดปะต่อประกอบเป็นเรื่องราว เพราะสมัยเด็กไม่มีกล้องถ่ายภาพของตนเอง
แต่เราก็ยังมีภาพจำของตลาดนัดสนามหลวงในครั้งเยาว์วัย ซึ่งน่าจะเป็นช่วงท้าย ๆ ของการค้าขายแล้ว เพราะในปี ๒๕๒๕ ก็ย้ายมาขายที่ตลาดนัดจตุจักร
Image
ของกินเล่นในวันนั้น 
อ้อยควั่นกับถั่วต้ม

ตลาดนัดสนามหลวงเป็นตลาดนัดที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ที่มีนโยบายจัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด ในปี ๒๔๙๒ ตลาดนัดสนามหลวงจึงถือกำเนิดขึ้น ซึ่งบริเวณโดยรอบของสนามหลวงก็มีสถานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง สถานที่ราชการ สถานศึกษา สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ จึงเหมาะแก่การจัดตั้งเป็นตลาดนัด
Image
แม่ค้าขายเครื่องบินของเล่น
สมัยนั้นยังเด็กมาก แต่ก็จำภาพตลาดได้ว่ามีของเยอะมาก ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ของเก่าเก็บ พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ซากสัตว์ ของแปลก ของประหลาด เหมือนจะมีของขายเกือบทุกอย่าง

นอกจากเป็นตลาดนัดแล้วยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในอดีตมีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น และยังเป็นที่เล่นว่าวอีกด้วย
Image
มะตูมเชื่อมของโปรด
ที่ยายชอบฝากซื้อ

ในปี ๒๕๒๑ รัฐบาลสมัยนั้นต้องการย้ายตลาดนัดสนามหลวงไปยังสถานที่แห่งใหม่ คือตลาดนัดจตุจักรในปัจจุบันเพื่อใช้สนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี ๒๕๒๕ หลังจากนั้นตลาดนัดสนามหลวงก็หมดหน้าที่ลง
Image
ฝั่งรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ยังมีแผงขายหนังสือเก่าทุกประเภท
จากทุ่งพระเมรุ สนามเล่นว่าว ตลาดนัด พื้นที่จัดงานพระราชพิธี พื้นที่ทำกิจกรรมของประชาชน

สนามหลวงนับว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่คู่กับกรุงเทพมหานครมายาวนานแห่งหนึ่ง...

Image
scrollable-image