Image
ถนนดินสอ
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
เรามักสงสัยชื่อถนนหนทางต่าง ๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถนนดินสอ ถนนสายสั้น ๆ มีระยะทางไม่ถึง ๑ กิโลเมตร
Image
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้า
แต่ก่อนเวลาเรามาแถวนี้ก็จะเดินเข้ามาจากถนนราชดำเนิน ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  เดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้าใต้ดินก็โดยสารมาลงที่สถานีสามยอด แล้วเดินเลาะมาจนถึงวัดสุทัศน์ ออกมาที่ลานเสาชิงช้า เดินข้ามถนนตรงหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และข้ามถนนอีกครั้งมาจนถึงหน้าโบสถ์พราหมณ์
โบสถ์พราหมณ์
ถนนสายนี้ไม่เห็นมีร้านขายดินสอเลย แต่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และร้านขายพระพุทธรูปองค์ใหญ่  
Image
แม้จะเข้าฤดูหนาวแต่กรุงเทพฯ ก็ร้อนจนต้องแวะกินเต้าทึง
Image
Image
คลองหลอดวัดราชนัดดา ข้างชุมชนตรอกศิลป์ตรอกตึกดินชุมชนเก่าแก่ของถนนดินสอ
ชื่อ “ถนนดินสอ” มาจากอาชีพดั้งเดิมของคนที่อาศัยในชุมชนแถบนี้ คือทำดินสอ
Image
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนสายนี้ขึ้นและยังมีการสร้างอาคารตลอดแนวไปจนถึงถนนบำรุงเมือง

ถนนสายสั้น ๆ นี้มีเรื่องราวที่ยาวนานมีร้านอาหารคาวหวานมากมายให้ได้ลิ้มลอง
Image
Image
ตอนเย็นร้านอาหารริมทางแถวนี้จะคึกคักมาก

ก่อนกลับบ้านแวะร้านหนังสือเปียบุ๊คส์มีนิตยสาร สารคดี ด้วย...  
Image
หอยทอด
ผัดหมี่กระเฉดกุ้ง