Image
ขนมปัง
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ขนมปังนั้นมีส่วนผสมพื้นฐานแค่แป้งสาลี น้ำ เกลือ และยีสต์ นอกจากสัดส่วนที่เหมาะสม อากาศ ความชื้น ความร้อน ระยะเวลาที่เรารอให้ยีสต์หายใจแล้วย่อยน้ำตาลในแป้งจนทำให้แป้งขนมปังฟูขึ้นมา ความร้อนของเตาอบ ล้วนเกี่ยวข้องกับรสชาติและหน้าตาของขนมปัง
Image
Image