Image
ต่างยืนอยู่อีกฟากฝั่งความจริง
กวี
ประพันธ์ : สุวิชานนท์ รัตนภิมล
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
ถ้าให้โอกาสฉันอีกครั้ง
ฉันจะเข้าถึงความงามอีกด้านได้หรือเปล่า?
อย่าเร่งปิดกั้นกำแพงด้านดำมืด
ความจริงมีอีกมาก เป็นทางผ่านไปหาแสงสว่าง
กลางวันยังอยู่คู่กลางคืน
ความสงบยังล้อเสียงอึกทึกครึกโครม
สีจัดจ้านร้อนแรงบนตัวฉัน ก็ไม่ใช่เวลาฉันหลงผิดทั้งหมด
ความงามอันแสนสั้น ฉันรู้สึกเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ
ความจริงท่องโลกอีกด้าน ฉันได้เพิ่มเติมเข้ามา
ยังเป็นอยู่อย่างไร ฉันยังต้องเผชิญอย่างนั้น
ความเรียบง่ายอันมีอยู่จริงก็เช่นกัน
เพียงแค่ฉันได้ออกเดินไปรู้ความจริงโลกอีกด้าน
ความพร่องขาดเกินในตัวฉัน คงได้ถ่ายเทคืนไป
ยังมีสิ่งหลบเร้นอยู่ในตัวฉัน เหมือนความลึกลับอยู่ในตัวคนอื่น
ฉันเพียงอยากจะหยั่งรู้อีกฟากฝั่งความจริงชีวิต
เป็นเสบียงใจไว้หยิบมาประทัง ยามเผชิญเรื่องร้ายนานา
ยามเมื่อฉันยืนต้านลมอยู่ตามลำพัง
หรือยืนว้าเหว่เดียวดายอยู่ท่ามกลางความแปลกเปลี่ยว