Image
เรื่อง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ภาพ : 123rf.com
แม้จะมีวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ที่พัฒนาออกมาใช้ยับยั้งการระบาดใหญ่ แต่ก็มีคำถามมากมายทั้งประเด็นความปลอดภัย อาการที่ไม่พึงประสงค์และประสิทธิภาพ รวมถึงความกังวลต่อการรับมือของวัคซีนกับการกลายพันธุ์ของไวรัส ขณะที่สถิติซึ่งชัดเจนมากจากรายงานของประเทศต่าง ๆ คือ ผู้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-๑๙ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องเข้ารับการรักษา และผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตส่วนใหญ่คือผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
Image
วัคซีนเชื้อตายคืออะไร
วัคซีนเป็นวิธีกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายจริงๆ ภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยป้องกันหรือลดอันตรายที่เชื้อโรคจะสร้างความเสียหาย วัคซีนจึงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เลียนแบบเชื้อโรคตัวจริงและเราเรียกสิ่งแปลกปลอมนี้ว่าแอนติเจน (antigen)
Image