Image
ต้นไม้ความหวัง
ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.02
SCOOP
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
Image
ในช่วงต้นการระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกที่ ๓ ในเมืองไทยมีข่าวใหญ่ให้ได้ตื่นเต้นกันไปทั่วประเทศ เมื่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ผ่านสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดมาได้ด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

“ไม่ใช่ว่าเอาผู้ต้องขังเป็นกลุ่มทดลองนะ” สุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ในขณะนั้น พูดถึงการจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ผู้ต้องขังชายทั้งเรือนจำ “โควิด-๑๙ รอบแรก รอบ ๒ ผ่านมาได้หมด เรามีห้องกักตัวสังเกตอาการ ๑๔ วัน สำหรับผู้ต้องขังใหม่ แต่ช่วงหลังหมอระบาดวิทยาวิเคราะห์ว่าเชื้อฝังตัวอยู่ในร่างกายนาน ไม่แสดงอาการก็แพร่เชื้อได้ เรามีผู้ต้องขังเข้าใหม่เดือนละ ๒๕๐-๓๐๐ คน พอเกิดโควิด-๑๙ ระลอกที่ ๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรือนจำกลางเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มเสี่ยงรอบแรก ๓๖ คน ผู้ต้องขังก็เครียดกันทั้งเรือนจำ เราคิดว่าต้องมียาช่วย ก็หาฟ้าทะลายโจรให้กิน”

“ทำไมเลือกฟ้าทะลายโจร ?”
Image