scrollable-image
ปากคลองตลาด
วาดเมือง
เรื่องและภาพ :  นันทวัน วาตะ
ปากคลองตลาดเป็นตลาดค้าดอกไม้ขนาดใหญ่ บริเวณรอบข้างก็เป็นตลาดค้าพืชผลทางการเกษตรทำให้ย่านนี้คึกคักเต็มไปด้วยผู้ค้าและผู้ซื้อ  มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
Image
เรารู้จักปากคลองตลาดมาตั้งแต่เด็ก เพราะเวลามีงานมงคลหรืออวมงคล ผู้ใหญ่จะพามาเดินซื้อดอกไม้ไปใช้ในงานพิธีเหล่านั้น จนโตขึ้นไปไหนมาไหนเองได้ เวลามีงานที่โรงเรียนก็ยังมาเดินซื้อดอกไม้ที่นี่เสมอแม้อยู่ในวัยทำงานก็ยังมาซื้ออุปกรณ์วาดรูปหน้าเพาะช่าง และเดินมาที่ปากคลองตลาดซื้อดอกไม้ก่อนกลับบ้าน
Image
บริเวณปากคลองที่ต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นท่าเรือที่พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าล่องเรือมาวางขาย เกิดเป็นชุมชนและตลาดขนาดใหญ่ จนเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า “คลองตลาด” ก่อนที่จะกลายมาเป็นตลาดค้าดอกไม้ ตลาดแห่งนี้เคยเป็นตลาดค้าสัตว์น้ำมาก่อน
Image
ปากคลองตลาดยามค่ำ
ปากคลองตลาดในความทรงจำนั้นเป็นตลาดที่ทำการค้าทั้งวันทั้งคืน ดอกไม้ที่ขายก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาด้วย ช่วงเวลาที่ดอกไม้ใหม่ ๆ เพิ่งมาถึงตลาด รถเข็นและผู้คนจะขวักไขว่ เสียงอึกทึกมาพร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้บางครั้งแค่มาเดินเล่นก็เพลิดเพลินมาก มองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามสดชื่น
Image
แมวหน้าร้านดอกไม้
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดระเบียบทางเท้าของตลาด ร้านค้าบางส่วนย้ายไปสู่ตลาดดอกไม้แห่งใหม่ ประกอบกับมีโรคระบาด ทำให้บรรยากาศตลาดดูเหงา ๆ ไป

แม่ของเรามักพูดว่า ดอกไม้แม้ใส่อยู่ในเข่งก็สวยเพราะเป็นของสวยงาม ก็จริงของแม่...  
Image