Image
ศิลป์  สู้  ศึก
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง 
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
อุดมคติแห่งการต่อสู้ของคนหนุ่มสาว
วัฒน์ วรรลยางกูร
นักเขียน นักแต่งเพลง นักต่อสู้
อดีต 
“สหายร้อย” ทหาร ทปท. งานภูพาน บรรณาธิการนิตยสาร ธงปฏิวัติ

ปัจจุบัน 
ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างแดน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เจ็ดปีที่ผ่านมาเขาได้ต้นฉบับหนึ่งเล่มคือ ต้องเนรเทศ 7 years in exile รอจัดพิมพ์เป็นเล่มปลายปีนี้
ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่บ้าง
ผมกลับมาสู่โลกการประพันธ์ตามสันดานเดิมของผมแล้วครับ
เงื่อนไขแวดล้อมเหมาะสมมาก อยู่เมืองชนบทชายแดน ประเทศฝรั่งเศส อยู่ในดินแดนที่สงบสำหรับผม ไม่ต้องเร่ย้ายหนีเหมือนตอนหลบภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน  ความจริงช่วงนั้นก็อยากเขียนหนังสือ แต่ไม่มีสมาธิ โดนกวนตลอด ย้ายที่อยู่บ่อย อีกประการคือ แค่ใช้สมองคิดหาเงินมาจุนเจือรายวัน พลังชีวิตก็ร่อยหรอแล้ว เขียนหนังสือไม่ได้ พิมพ์หนังสือใหม่ ๆ ขายไม่ได้ หลายปีผ่านมาได้แบบงง ๆ

ต้องขอบคุณผลพวงการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเปิดเพดาน
เสรีภาพ ทำให้ผมพอจะมีพื้นที่เขียนและพิมพ์งานใหม่ได้บ้าง แต่ก่อนนี้มองไม่เห็นช่องทางเลย แทบจะอดตาย
Image