“คนที่คิดเปลี่ยนแปลงสถาบัน
ไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลก”
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 
Media
สัมภาษณ์ : ชยพล มาลานิยม
ภาพ : วริศ โสภณพิศ
Image
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 
ผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยและสำนักข่าวท็อปนิวส์ (TOP NEWS)

“สถาบันมีความสำคัญที่ช่วยร้อยรัดสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน...ประเทศนี้ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อไรมีโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาทั่วโลก”  
เหตุใดสถาบันทิศทางไทยและสำนักข่าวท็อปนิวส์จึงมีจุดยืนและบทบาททางการเมืองเช่นที่เป็นในปัจจุบัน
ผมถูกหล่อหลอมเพื่อเป็นนักปฏิวัติ ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๑๙ ขณะยังเป็นนักเรียนได้เข้าอยู่ในโครงข่ายการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๑๙ จนถึง ๒๕๒๐ ถูกครอบงำด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่เห็นว่าสังคมมีระยะเปลี่ยนผ่าน เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมก็วิวัฒน์เข้าสู่ทุนนิยม โดยมีทุนนิยมอุตสาหกรรมและทุนนิยมที่แอบแฝงคือทุนนิยมทางการเงินซึ่งเป็นโครงข่ายยึดโยงทั่วทั้งโลก พอเกิดการปฏิวัติคลื่นลูกที่ ๓ มีอินเทอร์เน็ตและการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงล้อมโลก ทำให้ทุน
นิยมฟื้นฟูเต็มที่ โดยเฉพาะทางการเงิน ปัจจัยของทุนยักษ์ที่อยู่ภายใต้ขบวนการของทุนยิวซึ่งยึดครองเฟด (Fed-ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา) ซึ่งไม่ได้เป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่เป็นธนาคารที่ยิวถือหุ้นอยู่ เพียงแต่กฎหมายเขียนยึดโยงกับสหรัฐฯ

ในไทยเรา เมื่อก่อนนักปฏิวัติทั้งหลายต้องวิเคราะห์ว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมเป็นอย่างไร ใครกดขี่ใคร ต้องรวบรวมคนข้างล่างเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะคือคนที่รู้สึกได้ว่ามีการกดขี่ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่ในฐานะของการกดขี่ เพราะไม่ได้ยึดกุมปัจจัยการผลิตพื้นฐานแล้ว

เมื่อก่อนคอมมิวนิสต์ให้คำจำกัดความสังคมไทยว่า “สังคมเมืองขึ้นกึ่งศักดินา” กึ่งเมืองขึ้นก็คือเป็นเมืองขึ้นของพวกตะวันตก ลัทธิล่าอาณานิคม ทุนต่าง ๆ กึ่งศักดินาก็แปลความว่าพวกตะวันตกจับมือกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แปลแบบนี้เพื่อใช้ในการปลุกระดมทางชนชั้น เพราะเราติดกับยุทธศาสตร์ของจีนคือชนบทล้อมเมือง เจ้าที่ดินคือปัญหาใหญ่กดขี่ประชาชนผู้ทำการเกษตร แต่ประเทศไทยเปลี่ยนไปไหนต่อไหนแล้ว การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์จึงล้มเหลว

สมัยปี ๒๕๑๙ มีความพยายามจะพูดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ เพราะไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ เกิดขึ้นเพราะนักศึกษาถูกคอมมิวนิสต์ครอบงำ ผู้นำนักศึกษาก่อนเกิดเหตุ ๖ ตุลาฯ ทยอยเข้าป่าแล้ว เพราะเรื่องเริ่มแดง อำนาจรัฐจะมาฆ่า สมัยนั้นเขาจัดการกันแบบนั้น
Image
Image
เหตุใดขบวนการเคลื่อนไหวปัจจุบันจึงโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเมือง
สถาบันพระมหากษัตริย์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองน้อยในทางปฏิบัติ แต่ยุ่งเกี่ยวในเชิงสัญลักษณ์ รัฐประหารในประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยเกี่ยวข้องเลย ชิงอำนาจกันเอง แต่อ้างสถาบันเพื่อความชอบธรรม จึงเข้าเค้าว่าประเทศต้องมาถึงจุดนี้ วันดีคืนดีก็ เฮ้ย พวกเราเป็นคณะราษฎร เป็นผู้ฟื้นฟูประชาธิปไตย คณะราษฎรที่ไหนกัน ในทัศนะผมมีแต่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คนเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไทย มีอุดมการณ์ ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไม่บิดเบือน จะเห็นเลยว่าพวกที่คุมอำนาจคือทหารนั้นล้วนแต่ช่วงชิงอำนาจ บ้าอำนาจ แข่งอำนาจ คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ตัวเอง

การรื้อฟื้นของม็อบเมื่อปี ๒๕๖๓ ของเด็ก ๆ ผมถือว่าเด็กเหล่านี้เป็นเหยื่อ เหยื่อของเหยื่ออีกที เหยื่อกลุ่มแรกคือเหยื่อที่ติดค้างทางอารมณ์การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ ยังไม่เห็นว่าโลกเปลี่ยน ส่งต่อความคิดกันมา จนรื้อฟื้นในสมัยทักษิณ ชินวัตร เกิดกลุ่ม “แดงล้มเจ้า” “แดงตาสว่าง” ขึ้น ผมก็เป็นคอมมิวนิสต์ ทำไมมองคนละอย่าง เวลาจะเกิดการปฏิวัติต้องดูว่าเงื่อนไขคืออะไร คือปัจจัยการผลิตถูกสูบไปสู่ชนชั้นหนึ่ง คนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ

คำถามคือ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยแบบไหน หนึ่ง สัมพันธ์ในแง่ความจงรักภักดี ความผูกพัน ความเชื่อถือ สอง สัมพันธ์ในแง่ธุรกิจ ผ่านสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งถือหุ้น บริษัทมหาชนต่าง ๆ ซึ่งก็ทำธุรกิจปรกติ ดังนั้นที่คนอยากเปลี่ยนแปลง อยากปฏิรูป แสดงว่าต้องคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาของสังคมไทย มีส่วนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “กดขี่ประชาชน” แต่วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ลดเงื่อนไขการกดขี่แทบจะหมดแล้ว นี่ในแง่ทั่วไป เราจึงไม่เห็นต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด

สิ่งที่ผมพูดไม่ได้เปิดตำราคุย แต่ผมศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ เพราะเคยทำแบบพวกนี้มา แต่ยุคนั้นไม่มีโลกโซเชียลมีเดีย ผมต้องพิมพ์ใบปลิวโรเนียวไปโปรยตามยอดตึก ด่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เคยต่อต้าน ผมไม่รับปริญญานะ พอวันนี้ผมคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นต่อสังคมไทย นี่เป็นสาระสำคัญ คนที่คิดเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์มีความคิดตื้นเขิน ไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลก ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ในโลกและในไทย

คุณปลุกเร้าพาเด็กไป เด็กก็ไป “กล้ามาก เก่งมาก” เด็กระดับมัธยมฯ กล้าล้อเลียน เพราะเด็กรุ่นนี้เกิดมาไม่ได้เผชิญหน้าความยากลำบากในการต่อสู้ การนำพาสังคม เกิดมาสบาย มีทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีโอกาสเรียนรู้ รอยต่อมันมาจนถึงแบบนี้ เพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อคือพูดความจริง ผมต้องเอาความจริงที่ผมรู้ออกมาพูดอีกด้าน ไม่ปล่อยให้โลกโซเชียลฯ ถูกครอบงำโดยพวกติดค้างทางอารมณ์
Image
แปลว่าปัญหาหลักอยู่ที่อิทธิพลของกลุ่มทุน แต่ถูกประชาชนเชื่อมโยงเข้าหาสถาบันพระมหากษัตริย์
กลุ่มทุนก็อยากถวายความจงรักภักดี รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ท่านจะเอื้อประโยชน์อะไรได้ กลุ่มทุนก็ทำไปทหารปฏิวัติมากลุ่มทุนก็ไปครอบงำทหาร นักการเมืองเลือกตั้งมาก็ไปครอบงำนักการเมือง แต่ทุนนี้ก็ไม่ใช่ตัวหลัก วันนี้ทุนใหญ่ที่สุดคือทุนยิว คือเฟด

พวกที่พูดเรื่องจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ศึกษาไหมว่าวันนี้รัสเซียกับจีนมีโอกาสยิ่งที่จะปะทะกับสหรัฐฯ สหรัฐฯ เป็นใหญ่อยู่เพราะพิมพ์เงินโดยไม่ใช้ทองสำรอง ด้วยนโยบาย Petrodollar ของเฟด ซึ่งเป็นของนายทุนยิว การซื้อน้ำมันทั่วโลกจะต้องใช้เงินดอลลาร์ ดังนั้นพิมพ์เท่าไรเงินก็ไม่เฟ้อ สหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย แต่กลับคบกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใครเป็นศัตรูฆ่าเลย แต่สหรัฐฯ คบได้ ไม่กดดันให้ประชาชน ซาอุดีอาระเบียลุกฮือขึ้นสู้ระบบกษัตริย์ แต่จัดการซัดดัม ลิเบีย

ฉะนั้นมันไม่ง่ายเหมือนที่หลายคนคิด ผมพูดด้วยประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องว่าผมถูกหรือผิด

ท้ายที่สุดพวกนี้รู้ไหมว่ามีชาวนาอยู่เท่าไร พ่อค้าข้าวกดขี่ชาวนา ชาวสวนยางอยู่อย่างไร เกษตรกรมีเกือบ ๓๐ ล้านคน รู้ไหมที่ดินอยู่ในมือของธนาคารต่างชาติ ตอนนี้ทุนยักษ์ทางการเงินซื้อที่ดินทั้งโลก ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งไทย

ผมถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรให้หนักใจ มีปัญหาอะไร หากจะบอกว่าเอาเงินภาษีไปใช้อย่างสิ้นเปลือง ก็แลกกับการมีไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาสืบทอดโบราณราชประเพณี เมื่อก่อนผมก็เคยโจมตี ประเพณีเป็นของชนชั้นปกครอง แต่คนทั่วโลกเขาชื่นชม อังกฤษก็แบบเดียวกัน ปัญหาหลักของประชาชนในประเทศมาจากทุนข้ามชาติ เป็นของจริงที่กดขี่ประชาชน เคยศึกษาไหมระหว่างที่พูดเรื่องปฏิรูป จะไปปฏิรูปอะไรท่าน ถามว่ามีงบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้าน แล้วอย่างไร คุณดูเวลาประมูลแล้วกินกันสิ นักการเมืองในวงจรอุบาทว์ที่ทำกันมา คุณไม่หันมาดูหรือ
ในสถานการณ์ทุกวันนี้ ประเทศไทยควรเดินหน้าต่อไปอย่างไร
สิ่งที่เราควรทำตอนนี้คือต้องรู้จักตระหนัก รักในความเป็นชาติ ชาติคือการต่อเนื่องของเผ่าพันธุ์ที่ผูกกันมา มีสถานะพิเศษในความเป็นมนุษย์ของคนไทย ผมยกตัวอย่างในตะวันออกกลาง ศาสนากับการปกครองเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่มีชีอะห์กับสุหนี่สู้กัน ในยุโรป ศาสนจักรคุมอาณาจักร มีคริสตังกับโปรเตสแตนต์สู้กัน พอมาอยู่เมืองไทย ไม่มีใครสู้กับใครเลย ดีกันหมด (หัวเราะ) เพราะอุปนิสัยคนไทย การถือพุทธ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ สร้างความรู้สึกมาตั้งแต่สมัยไหน คุณดูคนจีนไปอยู่ประเทศไหนก็พยายามธำรงรักษาความเป็นจีนไว้ มาอยู่ประเทศไทยเขาอยากเป็นคนไทย คุณว่ามันอุบัติขึ้นเฉย ๆ หรือ ไม่ใช่ ทางพุทธเรียกว่ามีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ ทุกอย่างล้วนสัมพันธ์ต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีต เชื่อมโยงกันหมดทั่วทั้งโลก ตามกฎของสภาวะธรรมชาติ
Image
ปัจจุบันมีกระแสสังคมโจมตีการนำเสนอข้อเท็จจริงของท็อปนิวส์หรือสถาบันทิศทางไทย จะรับมือหรือแก้ไขอย่างไร
ผมไม่สนใจ ผมจะลงโทษคนทำงานหรือไม่เห็นด้วยกับคนทำงานก็ต่อเมื่อสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่จริง ฟังแล้วอาจตลก แต่ผมตั้งใจไม่เกิดอีกในชาติหน้า สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดจึงเป็นการทำให้ความเป็นจริงของธรรมชาติเปลี่ยนแปลง คุณด่าผมมาเถอะ ด่าท็อปนิวส์ ด่าสถาบันทิศทางไทย แต่บอกด้วยว่าผมพูดอะไรไม่จริงตรงไหน เพราะทันทีที่ผมพูดไม่จริง ผมจะขอโทษ ยอมรับว่าผิด เหนืออื่นใดผมคิดว่านั่นคือบาปกรรมที่จะมาเกาะจิตให้เกิดความหมองเศร้า

คุณจะโจมตีผม ผมไม่เคยสนใจ ไม่มีแรงกระทบหรอก ไม่ใช่ว่าด้านชา แต่เพราะผมไม่ได้โกรธใคร คนถามว่าแล้วผมจะดิ้นรนอะไร ไหนบอกไม่อยากเกิดแล้ว ก็เหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านมาทอดผ้าป่าช่วยชาติ ผมก็ช่วยชาติบ้านเมือง ผมไม่ได้ช่วยสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่คิดว่าสถาบันมีความสำคัญที่ช่วยร้อยรัดสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ประเทศนี้ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อไร มีโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาทั่วโลก 

สิ่งที่ผมพูดมันลึกซึ้ง อยากให้คนรุ่นนี้ศึกษา เราเห็นคนรุ่นใหม่เราดีใจ เห็นเงาของเราอยู่ในเขา แต่เราเสียดาย ขนาดคอมมิวนิสต์สอนเรามาดีมาก สิ่งที่เราพูด คอมมิวนิสต์สอนมาหมด แต่ตอนเป็นคอมมิวนิสต์เรายังคิดด้านเดียวเลย
มีหนทางเปลี่ยนใจเยาวชนที่เข้าร่วมขบวนการประท้วงหรือไม่
เดี๋ยวก็เปลี่ยน เมื่อเขาเข้ามาทำงาน คนรุ่นนี้มีระดับเฮกันไปตามกระแสข่าวสาร ตามความรู้สึกร่วม แต่ว่าในระดับแกนนำมีไม่กี่คนหรอก พอเริ่มมีผลประโยชน์ก็เริ่มตีกัน ไม่ใช่เพื่อช่วงชิง แต่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ดูอย่างพี่น้องเราเอง บางทีเรายังคิดว่าทำไมแม่รักพี่มากกว่า นี่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์  
วันสัมภาษณ์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔