กลับมายืนที่เดิม
ปลด ปล่อย เปล่า
ประพันธ์ : สิรินทร์
ถ่ายภาพ : จตุรพิธ ถิรเนตร
Image
เริ่มต้นวันใหม่
ลากสายยางรดนํ้าต้นไม้
กุหลาบขาวในกระถางไม่เหลือดอก
อย่างน้อยเธอยังบานให้ถึงสามหน
โรยอาหารปลาอีกไม่ช้า บัวสีม่วงจะคลี่กลีบบาน
เมื่อเอาผ้าตากราวสาย
กาแฟแก้วเดิมรสไม่ได้เรื่อง
ฉันดื่มเพื่อฤทธิ์ของมันเท่านั้น
เบื้องหน้าคือความมืดมน
หลังผ่านห้วงอารมณ์หมดสิ้นทุกอย่าง
ทั้งเคยรัก และถูกรัก
ได้รับ สูญเสีย
เก็บความเจ็บปวด
โหยหาอาลัยไว้ซอกมุมหนึ่ง
เสียงทอดถอนใจในเงามืด
บทเพลงแห่งชีวิตบรรเลงต่อไป