กะเหรี่ยง
บางกลอย-ราชบุรี
ภาพเก่าเล่าเรื่อง
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
Image
Image
ปู่คออี้ (ถือปืนยาวยืนกลางภาพ) ในวัยหนุ่ม เมื่อคราวนำนอแรดมาขายที่ร้านยาไทยสมบูรณ์ ของก๋งบ่งเตีย ในตลาดราชบุรี โดยการแนะนำของ ระเอิน บุญเลิศ (นั่งหลังโต๊ะของป่า) กำนันตำบลสวนผึ้ง ซึ่งเป็นพ่อของวุฒิ

เมื่อปี ๒๕๕๘ ปู่คออี้ในวัย ๑๐๓ ปี บรรยายภาพนี้ให้วุฒิฟังว่า เขาล่าแรดได้จากแถวแม่น้ำตะนาวศรี เอาออกจากป่ามาที่สวนผึ้ง กำนันระเอินซึ่งเป็นเพื่อนเกลอกันและคุ้นเคยกับร้านยาไทยสมบูรณ์เป็นคนนำไป ปู่เล่าว่าวันที่เอานอแรดไปขาย เจ้าของร้านดีใจมาก ถามว่าคนไหนเป็นคนยิงได้ คนชี้มาที่ปู่ เจ้าของร้าน (สองคนนั่งขนาบข้างโต๊ะ) ให้คนไปตามช่างภาพ เอาของวางถ่ายรูป หาปืนมาให้คนยิงตั้งท่ายิงแล้วอัดแจกจ่ายให้คนในภาพ

เข้าใจว่าเจ้าของร้านคงจะนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกยามมีคนนำของป่าหายากมาขาย ดังเห็นได้จากอีกภาพที่พรานเกวหน่อง จากสวนผึ้ง เอาของป่ามาขายที่ร้าน ก็มีการบันทึกภาพเอาไว้เช่นกัน

ปัจจุบันทั้งสองภาพอยู่ในกรอบที่บ้านของวุฒิ พ่อของเขาเขียนไว้ข้างหลังภาพว่าถ่ายเมื่อปี ๒๔๙๓ เป็นภาพที่บอกเล่าถึงการมีอยู่และความสัมพันธ์ของคนกะเหรี่ยงกับคนข้างนอก ในฐานะคนหาของป่ามาส่งคนในเมืองจนถึงราชสำนักมาแต่โบราณ