รังสรรค์
ปลดปล่อย เปล่า
ประพันธ์ : ซะการีย์ยา อมตยา
ถ่ายภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
Image
ดูเถิด สรรพสิ่งทั้งหลาย
มนุษย์ผู้กล้าผลาญทำลาย
รังสรรค์ปาฏิหาริย์กลางเวหา
กำซาบหมู่เงาและมวลเมฆา
ฉาบทายืมสีท้องฟ้าและผืนทะเล
วิจิตรตระการประดับประดา
แซมความจริงด้วยความลวง
สิ่งมิอาจมองเห็นด้วยดวงตา
ผ่านปริซึมแสงตกกระทบ
สัมผัสรู้สึกด้วยจินตนาการ
เส้นสายยึดโยงโครงครอบ
ระนาบขอบฟ้ากั้นสายลม
โครงสร้างระโยงระยาง
ห่อหุ้มปกปิดความรกเรื้อ
เกล็ดเปลือกเกาะซ้อนทับ
จากผืนผิวถนนสู่ระฟ้าละลิ่ว
เงาสะท้อนกระจกสะท้าน
ใจเราหวิววาบหวามคร้าม
ยามมองลงมาจากเบื้องสูง
ผู้ใดกันเล่าปรารถนาเกิดต้อยต่ำ
รกร้างว่างเปล่าในห้วงคำนึง
ทุบทำลายกร่อนหินผาแกร่ง
บ่มกลั่นซากฟอสซิลกลายน้ำมัน
เขยื้อนขยับจักรกลส่องสว่าง
เศษกากคลุกหินปูลาดถนนหนทาง
หมู่ตึกแทรกตัวในมุมเมือง
วางเรียงรายบนผืนดินมุ่งสู่ฟ้า
ดุจป้อมปราการศตวรรษใหม่
ราวแท่งโขดหินสโตนเฮนจ์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
วงศิลาซ้อนวงกลมศิลาอจินไตย