โลกของ
“ถั่วฝัก”
ธรรมชาติ ทํามาโชว์
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ 
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
Image
ในบรรดาพืชตระกูลถั่ว (legumes) ที่มีฝักเป็นเปลือกยาวหุ้มเมล็ด “pea” เป็นเมล็ดกลม นิยมกินแต่เมล็ด เช่น ถั่วลันเตา ถั่วลูกไก่ ฯลฯ “bean” เมล็ดไม่กลม กินทั้งฝัก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วพู ถั่วแปบ ฯลฯ แต่บางชนิดกินเฉพาะเมล็ด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วขาว ถั่วปากอ้า ฯลฯ ยังมีจำพวก “lentil” เมล็ดเล็กแบนคล้ายนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น เขียว ส้ม น้ำตาล ฯลฯ

ส่วน “nut” ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้เพราะเป็นเมล็ดเดี่ยวในผล ไม่มีฝักถือเป็น “ผลไม้แห้ง”
Image