ตกกระทบ
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ประพันธ์ : องอาจ สิงห์สุวรรณ 
ถ่ายภาพ : กวิน สิริจันทกุล
Image
ใช่แต่แสงสาดส่องทุกสิ่งสรรพ์
จะยืนยันทุกสิ่งสร้างทางวิถี
ชีวิตยังมีเงาเท่าทวี
เพราะมีเงาจึงยังมีซึ่งชีวิต

ต่อให้แสงสาดตนจนคลุมภพ
ตราบไร้สิ่งตกกระทบย่อมหมดสิทธิ์
แสงก็เป็นได้เพียงความมืดมิด
อีกชนิดนอกนิยามความหมายใด

มีแต่สิ่งรื่นสุขสิ้นทุกอย่าง
ทุกด้านเด่นเส้นทางสว่างไสว
แต่จะเห็นอีกด้านได้อย่างไร
ถ้าโลกไร้ตกกระทบให้ขบคิด

บางจังหวะอาจมึนเมากับเงามืด
ภาพขึงพืดขู่พล่ามล้วนความผิด
บางจังหวะอาจเงามัวใช่มืดมิด
ล้วนวิกฤตกรายมาให้ฝ่าฟัน

คือรสชาติชีวิตที่ช่วงใช้
ขึ้นและลง รับและให้ หลากหลายขั้น
ใช่แต่แสงสุขล้นจนตื้อตัน
หรือถูกคั้นในมืดมิดจนคิดคด

ชีวิตใช่ตกกระทบแล้วกลบฝัง
อาจแสงส่อง เงาบัง โลกกำหนด
แต่มืด แจ้ง ต่ำทราม หรืองามงด
ที่สุดแล้ว ทุกบาทบทกำหนดเอง