สถิติที่น่าสนใจของ 
“ทหารไทย” 
ในสมรภูมิเวียดนาม
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
Image
๑๐,๒๔๔
(เที่ยวบิน)
จำนวนของหน่วยบินวิกตอรี จาก ๑,๗๗๖ ภารกิจตลอดสงคราม
Image
๓๘,๑๘๘
(คน)
จำนวนทหารไทยที่ไปรบในเวียดนามใต้
Image
๓,๘๐๐,๐๐๐ 
(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิตของทุกฝ่าย (เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกา ไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ฯลฯ)
Image
๗๐,๕๐๙
(ไมล์ทะเล)
ไมล์สะสมของเรือหลวง พงัน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเวียดนาม
Image
๔๓,๘๑๕,๗๖๐
(บาท)
งบประมาณที่รัฐบาลไทย
ใช้ในการส่งทหารไปเวียดนาม๑
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๔๐๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๐

Image
๕๓๙ 
(คน)
ทหารไทยที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนาม (ทหารบก ๕๓๒ คน ทหารอากาศ ๒ คน ทหารเรือ ๕ คน)
Image
๑๐๐ 
(คน)
จำนวนโดยประมาณของ “ลูกงู” (บุตร) ที่ “หน่วยจงอางศึกมีในเวียดนามจากการอยู่กินกับคนท้องถิ่น ใน ค.ศ. ๑๙๖๘ เป็นการประมาณโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ (ขณะนั้น) 
Image
๑,๒๒๕,๐๐๐ 
(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิตชาวเวียดนามใต้ (พลเรือน) ระหว่างสงคราม (คาดการณ์จำนวนสูงสุด)๒  
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา