“บุคคลสำคัญ” 
ที่มีส่วนร่วม 
ในสมรภูมิเวียดนาม
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
Image
พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๑๙ อายุ ๕๘ ปี ถึงแก่กรรมแล้ว)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
ผู้บัญชาการกองกำลังไทยในเวียดนามใต้ กองพลเสือดำผลัดแรก

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
รองผู้บัญชาการทหารบก

บทบาททางการเมือง
ก่อรัฐประหารรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ใน ค.ศ. ๑๙๘๗ 
แล้วถูกประหารชีวิต
Image
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๓๑ อายุ ๖๘ ปี ถึงแก่กรรมแล้ว)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
นายทหารยุทธการ กองพลเสือดำ

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บทบาททางการเมือง
ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 
ทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ใน ค.ศ. ๑๙๙๑
Image
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(เกิด ค.ศ. ๑๙๓๒ อายุ ๘๗ ปี)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
นายทหารยุทธการ กรมจงอางศึก

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บทบาททางการเมือง
มีส่วนการออกคำสั่งที่ ๖๖/๒๓ นิรโทษกรรมทางการเมือง ผู้เข้าร่วมกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
- นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ (ค.ศ. ๑๙๙๖-๑๙๙๗)

- เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีหลายชุดของพรรคไทยรักไทย พรรคเพื่อไทย 

และพรรคพลังประชาชน
ปัจจุบัน
ให้ความเห็นทางการเมืองเป็นระยะ แต่ไม่ได้สังกัดพรรคใด
Image
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๓๓ อายุ ๘๕ ปี) 
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
หัวหน้าหน่วยบินวิกตอรีชุดที่ ๒ ผลัดที่ ๑

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ค.ศ. ๑๙๙๒)

บทบาททางการเมือง
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๖
- รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 
ทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ใน ค.ศ. ๑๙๙๑
ปัจจุบัน
ไม่มีบทบาททางการเมือง 
Image
พันเอก ณรงค์ กิตติขจร 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๓๓ อายุ ๘๕ ปี)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
นายทหารติดต่อ กรมจงอางศึก

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
ผู้บังคับการกองพันที่ ๒ 

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
บทบาททางการเมือง 
- ออกนอกประเทศหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ 
ก่อนจะกลับมาลงสมัคร ส.ส. อยุธยา ตั้งพรรคเสรีนิยมและลงสมัคร ส.ส. จังหวัดเดิม 
- เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังการรัฐประหาร ค.ศ. ๑๙๙๑
ปัจจุบัน
ไม่ปรากฏบทบาททางการเมือง
Image
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๓๕ อายุ ๗๘ ปี ถึงแก่กรรมแล้ว)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
นายทหารยศพันตรี นายทหารคนสนิทพลโทฉลาด

ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
พันโท (ได้รับยศพลตรีภายหลัง)

บทบาททางการเมือง
พันโทสนั่นเป็นเลขาธิการคณะรัฐประหาร 
๒๐ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๗
- เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ค.ศ. ๑๙๘๗-๒๐๐๐)
- ก่อตั้งพรรคมหาชน (ค.ศ. ๒๐๐๕)
- รองนายกรัฐมนตรี (ค.ศ. ๒๐๐๘)
- ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา (ค.ศ. ๒๐๑๒)
Image
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 
(เกิด ค.ศ. ๑๙๔๖ อายุ ๗๒ ปี)
หน้าที่ในสงครามเวียดนาม
ร้อยตรีผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ 
กองพันทหารราบที่ ๒ (กองพันย่าโม) กองพลเสือดำผลัดที่ ๓ ส่วนที่ ๑ 
ตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพ
ผู้บัญชาการทหารบก (ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๗)

บทบาททางการเมือง
- หัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 
ทำรัฐประหารรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ค.ศ. ๒๐๐๖
- ก่อตั้งพรรคมาตุภูมิ ลงเลือกตั้งใน ค.ศ. ๒๐๑๑ 
ปัจจุบัน
ไม่ปรากฏบทบาททางการเมือง  
ที่มาภาพ : 
พลเอกสุนทร - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/90/Suntorn_
kongsomphong.jpg/200px-Suntorn_kongsomphong.jpg
พลตรีสนั่น - พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
พลเอกชวลิต - จากหนังสือ โลกสีขาว ของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
พลเอกเกษตร - http://library.senate.go.th/document/Picture_HR//6900.JPG