ทะยานไหวเวิ้งฟ้า
วูบไหว
ประพันธ์ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ภาพ : สวรรยา พรรัตนะสกุล
Image
ทะยานไหวเวิ้งฟ้า
ร่ายลีลาท้าลมแรง
ยอดสะบัดไกวกวัดแกว่ง
โคนแกร่งนิ่งสงบใน

หน่อเนื้อนับคณา
แห่งพสุธา ณ หทัย
กล้าหาญทะยานใจ
ไปเวิ้งฟ้าท้าอินทร์พรหม

ยอดไหวไกวระบัด
โคนแกร่งหยัดน่านิยม
เริงเรียวเกรียวระงม
ขรมบรรเลงเพลงทะยาน

บัดดลฟ้ายลยิน
เพลงแผ่นดินอันบันดาล
โอนอ่อนฟ้อนตระการ
ผ่านปล้องข้อต่อความหมาย

ต่อเนื่องจากเบื้องโคน
พุ่งลำโผนเพรียวเพราพราย
เปลาปลอดตลอดปลาย
โดยผึ่งผายและผ่าเผย

ลีลาศวาดเวิ้งฟ้า
กวาดเวลากระจายเลย
โคนแกร่งเพียงเอื้อนเอ่ย
ชวนหน่ออ่อนชมฟ้อนงาม