Image
ขบวนรถไฟมุดผ่านอุโมงค์ต้นไม้ก่อนเข้าสถานี (รถไฟในภาพ : รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom AD24C)
หมุดรถไฟ
สถานีเช็กอิน
Foto Essay
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
ขุนตาล
อุโมงค์รถไฟ
แห่งแรก

Image
อุโมงค์รถไฟขุนตานสร้างลอดผ่านดอยขุนตาน เทือกเขาผีปันน้ำ ที่กั้นระหว่างสถานีขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กับสถานีแม่ตาลน้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ จากสมัยเจ้ากรมรถไฟ ลูอิส ไวเลอร์ วิศวกรชาวเยอรมัน ที่ตกเป็นเชลยศึกเมื่อฝ่ายอักษะแพ้สงคราม
รถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY