Image
การคุก การลงทัณฑ์ กาลเวลา
Hidden (in) Museum
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
กฎหมายทารุณในยุคแรกเป็นไปเพื่อตอบแทนให้สมแค้น
กระทั่งทั่วโลกวิวัฒนาการลงโทษตามหลักมนุษยธรรม ไทยก็เปลี่ยนแปลงสามยุค คือ ยุคก่อนรัชกาลที่ ๕ ยุคแห่งการปรับปรุงในรัชกาลที่ ๕ และยุคปัจจุบันนับจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี ๒๔๗๕ (รัชกาลที่ ๗) เปลี่ยนโทษสูงสุดตัดคอด้วยดาบเป็นประหารชีวิตด้วยปืน แล้วเปลี่ยนเป็นฉีดยานับแต่ปี ๒๕๒๐

การลงทัณฑ์แต่ละยุคมีวิธีทรมานที่ไม่เป็นความลับเพื่อข่มให้คนหลาบ  เมื่อประวัติศาสตร์คือการศึกษา ปี ๒๔๘๒ (รัชกาลที่ ๘) กรมราชทัณฑ์จึงรวบรวมวัตถุสำคัญจากเรือนจำทั่วประเทศมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ในรั้วศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ตรงข้ามเรือนจำกลางบางขวาง นนทบุรี ก่อนย้ายไปที่สวนรมณีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๔๒ (รัชกาลที่ ๙)  แล้วปี ๒๕๖๖ (รัชกาลที่ ๑๐) ก็ย้ายกลับมานนทบุรีอีก สง่ากว่าเดิมด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์สองชั้นพร้อมวัตถุของจริง-จำลองการใช้งาน
Image