Image
ข้าวเกรียบกุ้ง-ปลา พริกเผา
ร้านสิน อดุลยพันธ์
Souvenir & History
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
เมื่อต้องซื้อหาของฝากจากเมือง สงขลา คนรุ่นหนึ่งอาจนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก สินค้าหนีภาษีจำพวกน้ำหอม เหล้ายี่ห้อดัง  สำหรับคนรุ่นหลัง อาจนึกถึงเกาลัด ไข่ครอบ กุ้งหวาน ขนมดู ฯลฯ
แต่ในคราวที่ไปเยือนสงขลา ผมเลือกตามหาร้านที่ชื่อ “สิน อดุลยพันธ์” ในอำเภอเมืองสงขลา

ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนนครใน ย่านเมืองเก่าสงขลา (ตำบลบ่อยาง) ขายสินค้าพื้นเมืองจำพวกอาหารแห้งหลายประเภท เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยีฉาบ ทุเรียนกวน มังคุดกวน สับปะรดกวน เงาะกวน มะม่วงกวน กระท้อนกวน กุ้งไม้ กุ้งแดดเดียวอบแห้ง กุ้งพวง กุ้งแก้ว กะปิกุ้ง พริกเผา มันกุ้ง น้ำบูดู ซีอิ๊วหวาน น้ำจิ้มไก่ ข้าวเกรียบ ฯลฯ

ในแง่ประวัติศาสตร์ ร้านสิน อดุลยพันธ์ ก่อตั้งโดยบุคคลชื่อเดียวกัน ปีก่อตั้งไม่แน่ชัด แต่มีข้อมูลว่า ช่วงแรกเป็นร้านขายของชำ เสื้อผ้า และรองเท้า ก่อนที่ปี ๒๔๖๖ จะเปลี่ยนชนิดสินค้ามาเป็นของฝากจำพวกอาหาร และเป็นเช่นนั้นมาจนอายุครบ ๑ ศตวรรษ กลายเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองสงขลา

เกียรติประวัติของร้านเกิดขึ้นหลังยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง (หลังปี ๒๔๗๕) เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบาย “กอุพากัม/กะอุพากัม” อันเป็นคำใหม่ที่ถูกผสมขึ้นจากสามคำ (สามกัม) คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เขียนด้วย “พาสาไทใหม่” (ใช้ระหว่างปี ๒๔๘๕-๒๔๘๗) 
Image