Image
“มรดก”
หลังปราบกบฏบวรเดช
2476 กบฏบวรเดช
คณะราษฎร ปะทะ คณะเจ้า
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
หมายเหตุ : สิ่งของส่วนหนึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อจาก 
ผศ. ดร. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ให้นำมาบันทึกภาพ

เมื่อได้รับชัยชนะเหนือกบฏบวรเดช รัฐบาลพระยาพหลฯ สร้างสิ่งของเพื่อขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือปราบกบฏ รวมไปถึงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้หลายประเภท 
ปัจจุบันบางอย่างก็ยังคงปรากฏอยู่ (ในมือนักสะสมของเก่า) แต่บางอย่างก็หายไปแล้ว 

Image
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ปี ๒๔๗๖

รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาผลิตแจกไม่ต่ำกว่าหมื่นเหรียญ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ด้านหน้ามีรูปรัฐธรรมนูญวางบนพานแว่นฟ้าสองชั้น แผ่รัศมี ด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ในท่าประหารปรปักษ์ยืนเหนือตัวอักษร “ปราบกบฏ พ.ศ. ๒๔๗๖”

เหรียญนี้ห้อยบนห่วงที่มีอักษร “พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ซึ่งห้อยพ่วง
กับแถบแพรลายธงชาติไทยอีกที โดยจะเชื่อมกับส่วนเข็มโลหะที่เขียนว่า “สละชีพเพื่อชาติ”

ข้อที่น่าสังเกตคือ คณะราษฎรใช้ “พระสยามเทวาธิราช” ที่เกิด
ในระบอบเก่ามาเป็นสัญลักษณ์ปกป้องระบอบใหม่ วางพื้นฐานคำขวัญที่กองทัพไทยจะใช้ต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันคือ “สละชีพเพื่อชาติ”
Image