เบื้องหลังภาพปก
scrollable-image
โลก จะเป็นอย่างไรในอนาคต เมื่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลอย่างรุนแรง คือโจทย์การนำเสนอภาพปกของนิตยสาร สารคดี ฉบับ ๔๕๙ ในประเด็นโลกร้อน โลกรวน  

  โดยทั่วไปภาพปก สารคดี  จะเลือกใช้ภาพถ่าย หรือ
ภาพถ่ายผสมกราฟิก เช่นคอลลาจ  แต่ภาพอนาคตซึ่งช่างภาพไม่อาจถ่ายภาพได้ ทำให้ สารคดี  เลือกการนำเสนอด้วยภาพ illustration 

นักเขียนและศิลปินรุ่นใหม่
 สโรชา ถาวรศิลสุระกุล ซึ่งเคยสร้างภาพห้วงอวกาศด้วย AI Midjourney ให้นิตยสาร สารคดี ฉบับ ๔๔๙ - Space Mission มาช่วยรับหน้าที่สร้างภาพปกครั้งนี้     

เธอบอกถึงแนวคิดเบื้องหลังว่า มีจุดมุ่งหมายจะแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในอนาคตจากภาวะโลกร้อน แม้โลกจะสิ้นหวังและอยู่ยากมากขึ้นทุกวัน หากยังคงมีมนุษย์ ความหวังก็ยังคงอยู่  การใช้ Midjourney ยังเป็นตัวแทนของโลกในอนาคตที่มนุษย์ต้องทำงานร่วมกับ AI ซึ่งทำให้เราทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็คงต้องมีมาตรการเพื่อให้ AI ไม่เป็นโทษแก่มนุษย์     

Image